• For at man skal kunne lage riktige tiltak mot trusselen fra selvradikaliserte personer er det helt nødvendig at PST er med i den teknologiske utviklingen, skriver Marie Lahn Rømcke. FOTO: FREDRIK VARFJELL

PST - en snegle i internettjungelen

PST. Det er helt nødvendig at Politiets sikkerhetstjeneste er ledende i den teknologiske utviklingen på Internett.

salesposter