• Torgeir Huseby og Synne Sørheim har skrevet Norges lengste rettpsykiatriske rapport, men har likevel ikke truffet blink, skriver Bendik Gjevjon. FOTO: ERLEND AAS

Svikt i norsk rettspsykiatri

Rettssikkerhet. 22. juli har vist oss et rettssystem og rettspsykiatri vi ikke kan stole på. Justisdepartementet må våkne.

salesposter