• Med over 20 anmeldte voldtekter i uken kan ikke dette karakteriseres som noe annet enn et samfunnsproblem som angår alle, skriver Heidi N. Lunde.

Fra ord til handling

Vi trenger en felles dugnad mot voldtekt.

Les også:

Heidi Nordby Lunde.

FOTO: Privat

Etter at det de siste årene i hovedsak har vært menn med ikke-vestlig bakgrunn som begår overfallsvoldtekter i Oslo, har den norske debatten langt på vei endelig frikjent kvinner som medansvarlig og godkjent henne som faktisk offer for blind vold. Kan man skylde på en innvandrer, frikjenner det kvinnen for hennes bekledning, oppførsel, promille og alle andre irrelevante faktorer som så ofte drar ned hennes legitimitet som det uskyldige offer i tilfelle saken mot all formodning skulle havne i retten.

Dette er det eneste som har endret seg i debatten om voldtekt og skyld de siste tyve årene. Dessverre. Overfallsvoldtekter er svært alvorlig, men overrepresentert i dekningen i mediene opp mot voldtekter generelt.

Etter fagdagen mot voldtekt som ble arrangert nylig står det stadig klarere at i debatten om voldtekt i Norge er det få som tar innover seg hvor alvorlig samfunnsproblem det er når et enkeltindivid kan krenkes på det groveste, men bare 12 prosent av anmeldte voldtekter fører til fellende dom. Når voldtektsmottakene samtidig melder at langt fra alle som kommer til dem velger å anmelde, vet vi at antall voldtekter er langt høyere enn de over tusen sakene som faktisk blir anmeldt.

Med over 20 anmeldte voldtekter i uken kan ikke dette karakteriseres som noe annet enn et samfunnsproblem som angår alle. Allikevel sporer debatten av ved overfallsvoldtektene i Oslo fordi samtlige anmeldte voldtekter trolig har gjerningsmenn av ikke-vestlig opprinnelse og ender i en debatt om innvandring.

Bakgrunn ikke nok

Med 39 anmeldte overfallsvoldtekter så langt i år i en by der 150000 innbyggere har ikke-vestlig bakgrunn, sier det seg selv at bakgrunn alene ikke er en god nok identifikasjonsfaktor. Allikevel kalte Frps Mazyar Keshvari det pinlig da Arbeiderpartiets Libe Rieber-Mohn etterlyste mer kunnskap om de som begår overfallsvoldtekter. Det var så enkelt av voldtektene ble begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn, mente han uten å se det ironiske i at han selv ville falle i den åpenbare kategorien som potensiell voldtektsmann dersom bakgrunn var eneste faktor. Men han var dessverre ikke eneste politiker som forenklet debatten. Nevnte Libe Rieber-Mohn ville bekjempe voldtekt med bedre belysning i byen, mens min partikollega byrådsleder Stian Berger Røsland stort sett nevnte mer politi i gatene som løsning.

Tryggest ute på gatene

Ser vi på statistikken over hvem som blir voldtatt, kan vi trygt fastslå at det er ute på gatene kvinner er tryggest. Vi vet at overfallsvoldtekter i hovedsak blir anmeldt, og at eventuelle mørketall er små. Vi vet dernest at mottakssentrene for voldtekt melder at ikke alle som kommer til dem anmelder, altså at det er langt flere «ordinære» voldtekter som begås hvor offeret velger ikke å anmelde.

Ifølge Oslo-politiet blir den typiske voldtekten begått av en gjerningsmann i slutten av 20-årene. Han anmeldes for voldtekt av en kvinne han ikke kjenner, men som han har truffet i en festsituasjon. Voldtekten skjer på nattetid i helgen, enten hjemme hos den anmeldte mannen eller hos den fornærmede kvinnen. Det anmeldte overgrepet skjer ofte når kvinnen er dopet, har blackout eller sover. Som oftest skjer voldtektene i forbindelse med trusler, tvang eller fastholding.

Menn som blir voldtatt er et større tabu enn voldtekt av kvinner. Av de 39 anmeldte voldtektene i Oslo er to av ofrene menn. Vi vet mindre om voldtekter i hjemmet, men vet at de skjer og at voldtekt som regel blir anmeldt som en del av hjemmevoldssaker.

Politiske dogmer

Fremfor å peke på Regjeringen og si at den ikke gjør nok, og dermed frikjenne mine egne partikollegaer i Kommune-Norge, så vil jeg heller mane til en felles dugnad mot voldtekt. Partipolitiske dogmer må vekk. Vi kan ikke akseptere at hovedsakelig kvinner, men også menn, opplever å få sin personlige integritet, kropp og sjel, krenket på groveste vis i det som skal være et av verdens mest likestilte land, og så ty til politiske lettvintheter på et så komplekst samfunnsproblem. Vi trenger en bred, tverrpolitisk allianse mellom kvinner og menn for sammen å bekjempe holdninger og bevisstgjøre handlinger som fører til voldtekt.

For det er mye som kan gjøres. Ja, vi trenger mer belysning i gatene, men hev blikket og sett fokus på byutvikling med trygge byrom som mål. Ja, vi trenger mer politi, men vel så mye bevisstgjøring blant politiet om hvor alvorlige disse sakene er, slik at ressurser internt blir prioritert til etterforskning av voldtekter og seksuelle overgrep. Vi må vite mer om voldtektsmannen utover å få ham dømt med DNA, bakgrunn alene er ikke godt nok. Og når vi er inne på DNA, så kan ikke lenger ideologiske skylapper hindre politiet å bruke andre analysemiljøer enn Rettsmedisinsk institutt når private laboratorium sier de har ledig kapasitet.

Plassere ansvar

Vi må ha bedre seksualundervisning som fokuserer mer på lyst og grensesetting, enn reproduksjon. Vi må ha holdningskampanjer som tydelig kommuniserer enkeltindividets ukrenkelige rett til å bestemme over egen kropp. Vi kan gjerne ha informasjonsmøter på asylmottak, om det hjelper, med klar melding om at voldtekt vil føre til automatisk avslag på søknaden og internering frem til utkastelse.

Sist, men ikke minst, må vi plassere ansvar for holdninger hos foreldre, gi skolen ressurser til å identifisere utsatt ungdom, og ikke minst plassere ansvar hos ungdom selv. At to norske unge menn nylig ble dømt fordi de syntes det var helt greit å voldta en sovende mindreårig gjennom å penetrere henne med en flaske, sier litt om at det kanskje ikke bare er minoritetsmenns holdninger vi må jobbe med. Det kunne jo ikke være voldtekt, i og med at deres egen penis ikke var involvert.

Menn må lære å respektere grenser. De som voldtar må endre adferd.

Graden av krenkelsen mot enkeltindividet gjør at dette ikke handler om ordinære kriminalsaker, men om menneskeverd og personlig frihet. Det er på tide å ta voldtekt på alvor, eller med voldtektsutvalgets ord – gjøre ord om til handling.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Kronikker

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger