En totalt ansvarsløs handling

DEN PÅSATTE BRANNEN ved Lier ventemottak natt til i går er en fullstendig uakseptabel handling som må få alvorlige konsekvenser for dem som står bak. Det faktum at brannen oppsto flere steder omtrent samtidig, kan tyde på at ildspåsettelsen var planlagt av en hard kjerne blant beboerne. Endel visste åpenbart på forhånd at noe var i gjære og hadde pakket ned eiendelene sine. Til alt hell omkom ingen i brannen, men det svekker ikke sjokket over en hensynsløs og uansvarlig handling som satte uskyldige menneskers liv i fare.

De siste dagene har det vært bråk og hærverk også ved ventemottaket Fagerli i Nannestad, som er stengt inntil videre. Mye tyder på at uroen har vært samordnet og at bakmennene har holdt kontakt med hverandre. Det har også kommet urovekkende uttalelser fra beboere som hevder at voldsbruk er det eneste som nytter hvis man vil bli hørt i det norske samfunnet.

DE TO VENTEMOTTAKENE er opprettet av staten for at asylsøkere som har fått endelig avslag, skal ha et sted å bo inntil de forlater Norge, frivillig eller under tvang. Menneskene i disse mottakene er kommet til veis ende her i landet. Beboerne forteller om en tom tilværelse med lite annet å gjøre enn å spise og sove. I det lange løp virker dette nedbrytende.

Oppholdet i ventemottaket kan for enkelte dessverre strekke seg over mange år. Det største problemet er mangel på identitetspapirer. Uten at disse er på plass, er det i praksis meget komplisert å returnere en asylsøker, selv etter at alle ankemuligheter er uttømt. Å fremskaffe pålitelige ID-dokumenter er i seg selv en stor utfordring for norske myndigheter, og problemet blir ikke mindre av at mange nekter å samarbeide. De foretrekker ventemottaket som det minste av flere onder.

Hvis hensikten med brannstiftelsen natt til i går er å skape oppmerksomhet om asylsøkeres vanskelige situasjon, er det knapt mulig å forestille seg en dårligere metode. Dette er kriminalitet og må behandles som det. Å gjøre noe annet, ville være å svikte alle dem som lojalt finner seg i at de får avslag.

GJENNOMSLAGSKRAFTEN for Norges asylpolitikk i utlandet – og oppslutningen om den i vår egen befolkning – er avhengig av at man er konsekvent i håndhevelsen av dens grunnleggende prinsipper. Derfor er det viktig at brannen i Lier blir grundig etterforsket og at de skyldige får merke konsekvensene av det de har gjort. Hvis Norge trår feil i denne saken, risikerer vi å svekke respekten for selve asylinstituttet. Det vil ramme mange som med god grunn søker beskyttelse i vårt land.

Siste fra Leder

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.