Nei til Rødkleiva

SKIFORBUNDETer kommet til at skiflyvningsbakken i Vikersund bør nedlegges til fordel for en bakke i Rødkleiva. Det vil vi advare mot. Det er meningsløst å bryte Marka-grensen så dramatisk for å bygge et skiflyvningsanlegg vi ikke ser behovet for. Forbudet mot bygging i Marka har i alle år gjort Oslo til en enestående hovedstad. Marka-grensen må vernes, også når det er idrettsinteresser som utfordrer den.Det er på tide at Skiforbundets folk setter seg ned og drøfter hvordan man best kan samarbeide om å utnytte de anlegg som allerede finnes. Vikersund befinner seg en times biltur fra Rødkleiva. Oslo har Holmenkollbakken, som er et nasjonalt klenodium. Norge har ikke bruk for et nytt nasjonalanlegg for skiflyvning. Skiidrettens interesser er vel ivaretatt ved de anlegg som allerede finnes i Oslo-området.

DET PLANLAGTE anlegget vil koste anslagsvis 200 millioner kroner, og det er grunn til å tro at Oslo kommune vil måtte ta mesteparten av regningen. Både Oslo kommune og Skiforbundet kan bruke sine ressurser på en bedre måte. Det er nok av uløste oppgaverVi merker oss dessuten at Skiflyging Vikersund har presentert et opplegg for en modernisering av Vikersundbakken til 56,1 millioner kroner. Og selv etter Skiforbundets noe høyere beregninger vil utbyggingen være adskillig billigere enn en ny bakke i Rødkleiva.

VI ER FORBAUSET over at mange Oslo-politikere unnlater å advare mot dette flagrante brudd på Marka-grensen. Fremskrittspartiets holdning er konsekvent for så vidt som partiet gjennom lang tid har gått inn for boligbygging i Marka. Men det kommer som en overraskelse at Arbeiderpartiet sier ja, og Høyre sier de er åpne for utbygging av en skiflyvningsbakke i Rødkleiva. Dette henger ikke sammen med at begge disse partier ved alle tidligere anledninger har forsvart Markagrensen. Vi går likevel ut fra at flertallet i bystyret sier nei når politikerne får tenkt seg om.

Siste fra Leder

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.