Overivrig riksantikvar

RIKSANTIKVAR Jørn Holmes forslag om Kulturhistorisk museum formet som en gravhaug på Vikingskiphusets tomt på Bygdøy er et artig innslag i en debatt som ellers dreier seg om museumsutbyggingen i Bjørvika. Vi er enig med arkitekt Peter Butenschøn som berømmer Holme for å ha skrudd opp debatten flere hakk. Ikke minst knytter vi forventninger til omkampen han har invitert til om utbyggingen i Bjørvika.

Vi mener at en etat som er bygget opp for å håndtere historiske minner, også bør bli en stemme i diskusjonen om den nye byen. Nybygging som i Bjørvika har også en betydning for ivaretagelsen av historiske erfaringer. Vi er enig med miljøverrnminister Erik Solheim i at Holme har brakt frisk luft inn i Rådhuset.

MEN DEN FERSKE riksadvokaten må være seg bevisst den rollen han har. Det er en fare for at embetets autoritet blir svekket hvis Riksantikvaren opptrer som en synsende overarkitekt. Han kan bli til de grader ivrig at det forsterker argumentene fra dem som kritiserer ham. Nå nøyer Holme seg med å betegne sitt siste utspill som en mulighetsstudie, samtidig som han presiserer at han vil respektere en beslutning om å flytte Vikingskipshuset til Bjørvika.

I FORLENGELSEN av debatten bør Holme konsentrere seg om å vinne forståelse for at det gjelder å ta best mulig vare på Bjørvikas historiske minner ved utbygging av den nye bydelen. Riksantikvaren har sørget for at omkampen om Bjørvika kan bli verdifull. Den kan resultere i at bystyret kutter nær halvparten av de 70000 kvadratmeter Oslo S Utvikling vil bygge på Kongsbakken. Det vil i så fall åpne for et annet innsyn til Bjørvika for folk som er bosatt på østsiden av byen, og det blir en bedre forbindelse mellom Middelalderparken og resten av Bjørvika. Den omkampen bør ikke forskusles av for mange synsende mulighetsstudier.

Siste fra Leder

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.