Russland må rydde atomsøppel i nord

EN NORSK-RUSSISK ekspertgruppe er nå i gang med et omfattende kartleggingsarbeid i Barentshavet og Karahavet, øst for øygruppen Novaja Zemlja. Ekspertene skal måle om det lekker radioaktivitet fra tønner med atomavfall, gamle reaktorseksjoner og tre atomubåter som er plassert - med vilje og delvis som følge av uhell - på havbunnen i nord. Forhåpentlig vil også gruppen komme opp med en handlingsplan for å rydde opp der problemene er størst.

Det er svært positivt at Russland nå åpner for et samarbeid med andre, og ikke minst: er ærlig på hva Sovjetunionen virkelig etterlot seg av farlig atomskrot i nord. Omfanget er adskillig større enn man tidligere har visst, selv om det så tidlig som i 1991 ble bekreftet at Sovjetunionen i årevis hadde dumpet store mengder atomavfall i Karahavet. Det skjedde i strid med London-konvensjonen av 1972, som forbyr dumping av atomavfall til sjøs. Sovjetunionen hadde undertegnet avtalen. Men valgte å ignorere reglene landet selv hadde godtatt.

HER SER VI et eksempel på hva som kan skje i et lukket land med et lukket politisk system. Vi vil nå i årevis slite med følgene av Sovjetunionens mildest talt skjødesløse holdning til naturen, internasjonale avtaler og naboland. Det er all grunn til å ta problemet på alvor, selv om man ikke trenger ringe med de store alarmklokkene ennå.

Ekspertene skal i første omgang finne ut om det lekker fra containere på atomsøppelplassene, eller om det er fare for at det kan skje i nærmeste fremtid. Der det åpenbart er størst fare på ferde, er stedet utenfor Novaja Zemlja der atomubåten K-27 ble senket i 1981. Et tokt gjennomført av det russiske kriseministeriet i 2006, viste ingen lekkasjer, men det er fortsatt fare for at det kan settes i gang en eksplosiv prosess i ubåtens reaktorer.

DET ER RUSSLANDS eget ansvar å rydde opp i etterlatenskapene, det holder ikke å skylde på den kalde krigen. Det er selvsagt også i Russlands egen interesse at det gjøres. Andre land, ikke minst Norge, har bidratt med store midler for å fjerne atomsøppel på land, blant annet på Kolahalvøya. Men det er Russland som må betale mesteparten av kostnadene, selv om vi, som nabo og stor aktør i Arktis, også bør bidra til at atomsøppelhaugene på land og havbunn blir fjernet. Det vil være direkte i vår interesse.

ATOMFORURENSINGEN vil trolig være av svært lokal art. Etter alt å dømme ligger mesteparten av søppelet også langt unna norsk sektor i nord. Det vil følgelig ikke true Barentshavet som matfat eller mulighetene til å drive utvinning av olje og gass. Men det er også svært viktig for vår store fiskerinæring at det ikke fester seg et bilde av at området er sterkt forurenset. Det vil være katastrofalt for den store eksporten av fisk og havmatprodukter.

Siste fra Leder

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.