Skolens utfordring

Elevenes ambisjoner må bli større. Slik lyder i all korthet oppfordringen fra Andreas Schleicher, den øverste ansvarlige for PISA-undersøkelsene som igjen har gitt skole-Norge et lite sjokk.

De svake resultatene har utløst en ny skoledebatt som dokumenterer forvirring og villrede. Alle er enige om at PISA-resultatene er for dårlige, men oppfatningene spriker om hvor gode undersøkelsene egentlig er, hvor mye resultatet betyr, og hvor skoen trykker mest. Vi tror det er grunn til å lytte til Schleichers hovedbudskap: Nøkkelen til gode skoler ligger hos hver enkelt lærer og i de institusjonene som utdanner dem. Og som Alfred Oftedal Telhaug var inne på i sin kronikk lørdag: Skolen har gått seg fullstendig vill i alle trendene og slagordene om hva slags læremetoder som er de beste. Behovet for nye vidløftige bidrag presser seg ikke på. Det er læreren som fagperson og motivasjonskraft som må settes i sentrum. Vi noterer med interesse at Schleicher ikke ser nødvendigheten av å offentliggjøre resultatene av de nasjonale prøvene fra den enkelte skole, slik tidligere utdanningsminister Kristin Clemet var en så ivrig tilhenger av. Forskjellene mellom skolene er relativt små, og dermed kan en offentliggjøring medføre en villedende og i verste fall skadelig rangering. Variasjonene er derimot store mellom elevene på en og samme skole, og mellom elever i samme klasse. Det er arbeidet i hvert enkelt klasserom, overfor hver enkelt elev, det handler om.

Siste fra Leder

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.