Skremmende svart

SKATTEETATENS RAZZIA tidligere i høst for å avdekke svart arbeid ga et skremmende resultat. 12 prosent av firmaene på de 85 byggeplassene som ble undersøkt, var ikke registrert i momsmanntallet.

Det betyr ikke nødvendigvis ikke at de lar være å kreve moms av sine kunder. Mange av disse firmaene stikker momspengene i egen lomme. Dermed snyter de ikke bare staten og fellesskapet. De kan også oppnå konkurransefordeler på bekostning av de firmaene som driver hvitt.
RAZZIAEN AVSLØRTE også at halvparten av de utenlandske arbeiderne på de kontrollerte byggeplassene ikke var innrapportert til myndighetene, slik arbeidsgiverne er pliktig til. Muligens er manglende innrapportering ikke i seg selv et fullgodt bevis for at det foregår svart arbeid. Men seniorrådgiver Jan-Erik Hagtvet ved Oslo ligningskontor har utvilsomt et poeng når han sier at en arbeidsgiver har lagt et godt grunnlag for å drive svart når vedkommende ikke rapporterer sine utenlandske ansatte. Og det er neppe tilfeldig når arbeiderne forlater byggeplassen så snart kontrollørene dukker opp, slik Hagtvet forteller at skateetatens folk ofte har opplevd.
KONTROLLENi Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland var den mest omfattende undersøkelse av byggebransjen norske skattemyndigheter noen gang har gjennomført. Finansminister Kristin Halvorsen, som selv var med kontrollørene på en av byggeplassene, overdriver ikke når hun sier at resultatet av undersøkelsen er nedslående. Finansministeren lover flere lignende kontroller i den nærmeste fremtid. Det er det åpenbart behov for. Mangel på oppfølging fra skattemyndighetenes side har utvilsomt vært en av grunnene til at altfor mange firmaer har tatt sjansen på å drive sin virksomhet på siden av loven. Når risikoen for å bli avslørt øker, vil forhåpentlig flere arbeidsgivere sørge for å ha sine papirer i orden.
VI TROR IMIDLERTID ikke at problemet med omfattende svart arbeid kan løses bare ved hjelp av strengere kontroll. Oppdragsgivere og byggherrer har et selvstendig ansvar, men regelverket er i dag så innviklet og byråkratiet så omfattende at mange, spesielt mindre firmaer, kvier seg for å gå den lovlige veien når de ønsker å benytte seg av de mange utenlandske håndverkerne som er kommet til Norge etter utvidelsen av EU i 2004. Det er myndighetenes oppgave å forenkle regelverket. Også byggebransjen selv har et ansvar for å rydde opp. Firmaene som ikke holder seg til loven, bidrar til å gi hele bransjen er dårlig rykte. Det har de seriøse aktørene ikke fortjent.

Siste fra Leder

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.