• Vi har et rimelig brukbart bilde av det som foregår, sier Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten om sikkerhetssituasjonen med norske fremmedkrigere som reiser mellom Norge og Midtøsten.

Torsdag la Etterretningstjenesten frem, sin rapport om trusler mot Norge fra utlandet.

Ifølge generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for E-tjenesten utgjør militant islamisme fremdeles den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser.

— Får planlegge aksjoner mot Europa

Slik svarer han på Aftenpostens spørsmål om hva som bekymrer mest med situasjonen i Midtøsten (se intervjuet i videoen over artikkelen).

— At en betydelig del av territoriet i Irak og Syria og domineres av terrororganisasjoner som får anledning til å opperere ganske fritt og får planlegge aksjoner rettet mot både Europa g andre deler av verden, sier han.

— Det er veldig bekymringsfult, særlig fordi så mange fra Norge har reist nedover som jihadister i området. Endel har kommet tilbake og endel vil komme tilbake i fremtiden og vi er bekymret for hva endel av disse menneskene kan finne på å gjøre når de kommer tilbake, sier Grandhagen.

Saken fortsetter under annonsen.

Les også:

— Vi har et rimelig bruktbart bilde

— Fra disse områdene driver man også en omfattende medieoffensiv rettet mot sympatisører rundt om kring i ulike land. Trusselen potensielt kommer derfor ikke bare fra mennesker som har vært ute og drevet jihad, men kan meget vel komme fra mennesker som bare har fått en ideologisk påvirkning over internett, sier Grandhagen.

  • Les hele rapporten her.
  • I hvilken grad har dere god nok kapasitet og i hvilken grad samarbeider dere godt nok med andre tjenester for å forholde dere til den nye sikkerhetssituasjonen med fremmedkrigere som drar til og fra Norge?
Det er vår vurdering at IS har nådd sitt kulminasjonspunkt. IS er ikke lenger i stand til å fortsette sin konvensjonelle offensiv, men er på ingen måte slått, sa generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten torsdag.
Pedersen, Terje

— V i har et rimelig brukbart bilde av det som foregår. Men jeg vil heller ikke skape noe inntrykk av at vi har noe detaljert oversikt over alt som skjer i disse terrororganissjonene for det er en meget krevende eoppgave. Det er få som kan si at de faktisk har et fullt innsyn i det, sier Grandhagen.

- Militant islamiste den største trusselen

I sin rapport slår Etterretningstjenesten fast at utviklingen i Syria og Irak har stor innvirkning på den internasjonale terrortrusselen mot vestlige land, inkludert Norge.

De mener militant islamisme fortsatt utgjør den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser.

« Den spesifikke terrortrusselen mot Norge vurderes å øke i 2015. Det skyldes at personer med tilknytning til Norge og andre nordiske land i større grad enn tidligere har kontakt med internasjonale militante islamistgrupper. I tillegg er det en konsekvens av Norges bidrag til koalisjonen mot ISIL og sistnevntes oppfordringer om angrep mot land som inngår i koalisjonen », skriver tjenesten i sin rapport.

Les også:

De mener styrkingen av militante islamistgrupper og etableringen av friområder i Syria og Irak, kombinert med det høye antallet fremmedkrigere og ISILs oppfordringer til sine tilhengere om å gjennomføre angrep i vestlige land, sannsynligvis vil medføre en økning i angrepsforsøk i Vesten.

Samtidig utgjør Al-Qaida-nettverket fremdeles en betydelig terrortrussel.

« Eventuelle angrep mot Norge eller norske interesser vil ikke nødvendigvis være motivert av et ønske om å ramme norske interesser spesifikt, men kan være resultat av at militante islamistgrupper eller individer griper muligheten der den byr seg» , mener Etterretningstjenesten.

Se spesialsendingen om e-tjenestens trusselvurdering:

— Trusselen har tre dimensjoner

E-tjenesten skriver at, i tillegg til at et stort antall personer med tilknytning til Norge har reist for å slutte seg til militante islamistgrupper i Syria og Irak, har nordmenn oppholdt seg blant militante islamistgrupper i Jemen, Somalia, Afghanistan og Pakistan.

De mener trusselen disse utgjør har « tre dimensjoner »:

  • Trusselen fra små grupper eller individer som returnerer til Norge for å gjennomføre angrep på eget initiativ, etter å ha blitt ideologisk inspirert og radikalisert som følge av sitt opphold blant militante islamister.
  • Trusselen fra organiserte celler som returnerer med oppdrag om å iverksette angrep.
  • Fremmedkrigere fra Norge kan oppfordre og instruere personer i sitt kontaktnettverk i Norge til å gjennomføre angrep. Det er dermed også en mulighet for at personer som ikke selv reiser til konfliktområder, men som er en del av radikale miljøer, vil forsøke å gjennomføre angrep i Norge på eget initiativ etter inspirasjon fra grupper i utlandet.

Mener ukjente grupper har sluttet seg til IS

Ifølge Etterretningstjenesten har terrororganisasjonen IS styrket sin posisjon i Syria og Irak i løpet av 2014.

« Flere kjente grupper i blant annet Algerie, Libya og Egypt har erklært sin tilslutning til ISIL. I tillegg skal hittil ukjente grupper i Saudi-Arabia og Jemen ha gjort det samme. ISILs leder, Abu Bakr al-Baghdadi, har akseptert gruppene som en del av organisasjonen. Samtidig har ISILs leder erklært at alle andre islamistgrupper som er til stede i nevnte land må opphøre, og at medlemmer i disse gruppene må melde seg til tjeneste hos nærmeste ISIL-filial. Den erklæringen må anses som en utfordring til al-Qaidas filialer i Nord-Afrika (AQIM) og Jemen (AQAP) », skriver tjenesten i sin rapport.