— Vi har gjentatte ganger bedt om å få alle dokumenter i en spesiell sak. Etter at Sylvi Listhaug forsikret oss om at det har gjort, reagerte vi på at det ikke var én eneste epost i dokumentasjonen, forteller medlem i bystyret Ivar Johansen.

Det var dét som fikk Bystyret til å reagere.

Onsdag måtte byråd Sylvi Listhaug svare på spørsmål i finanskomiteen om sin journalføring av epost til og fra sin byrådsavdeling.

Overrasket

Johansen ble overrasket over begrunnelse de fikk.

— Hun fortalte at i sin tid som byråd har det aldri vært journalført epost. Listhaug begrunnet det med at hun ikke anså det som dokumenter i lovens forstand, og at de derfor ikke skulle journalføres, forteller Johansen.

Saken fortsetter under annonsen.

Ifølge Johansen ble hun korrigert av kommunaldirektør Nils Holm etter møtet.

- Så kom hun inn igjen og var veldig forfjamset. Hun sa at hun ikke hadde tolket loven riktig og forsikret oss om at dokumenter i blant annet Altea-saken ville komme på plass, sier Johansen.

- Tapt historikk

Listhaug har vært byråd i Oslo i seks år. Johansen er bekymret for at tusenvis av dokumenter kan være borte for alltid, men dét er ikke det eneste.

— Offentligheten får ikke innsyn i hva det er som skjer på Rådhuset. I dag kommuniserer vi mer og mer elektronisk, og jeg frykter at deler av sakshistorikken i ulike saker er tapt, sier han.

Sammen med Trond Jensrud fra Arbeiderpartiet og Erling Folkvord fra Rødt ber de nå Bystyret gjennomgå sin praksis for journalføring av epost.

Stikkprøver de har tatt viser at flere byrådsavdelinger ikke journalfører inn- og utgående korrespondanse pr. epost.

Går gjennom samtlige mail

Byråden tilbakeviser kritikken.

— Det er helt feil, jeg har fast praksis. Det jeg får som er journalpliktig, det journalfører jeg. Da spiller det ingen rolle om det er brev eller epost. Men jeg journalfører ikke det jeg anser å være intern kommunikasjon, som saksforberedende dokumenter, forteller byråden.

Nå er det satt i gang en gjennomgang av samtlige mail i en sak for å se om det er noen mail som burde vært arkivert, men som ikke er det.

— Men det er en påstand fra enkelte i komiteen om at alle dokumenter og epost skal journalføres. Det er opp til meg å ta stilling til om dokumentene skal det eller ikke, med grunnlag i lovverket, avslutter hun.

Hun fastholder at hun ikke har gjort noe galt.