- Dette er helt latterlig!

Sorry, byråd Ødegaard: På Stasjonsfjellet skole i Oslo klarer lærere og elever lett å styre sin begeistring for inflasjonen i obligatoriske prøver

salesposter