Kommunen har lenge vært skeptisk, men nå har et enstemmig kommunestyre vedtatt at de skal sette full fart inn i oljealderen.— Vi har enorme arealer, er nært oljefeltene og trenger de positive ringvirkninger oljeindustrien vil gi, sier ordfører Geir Iversen (Sp). Han mener flyplassen og gode havner også er et pluss.I løpet av den siste tiden har kommunen hatt besøk av både oljeselskaper og leverandørindustrien. Flere lukter på mulighet til å etablere seg på kommunens industriarealer. Man vurderer også Dønnesfjord, nord på Sørøya, som et mulig ilandføringssted for olje.Hasvik har knyttet kontakter til kommuner på Nordvestlandet og lenger sør, for å høste av deres erfaring. - Vi har mye å lære, og må nok spille kortene våre riktig. Han har lenge kastet lange blikk til nabokommunen Hammerfest, der gassfeltet Snøhvit nå skaper stor aktivitet.

Arbeidsplasser.

— Vi ønsker oss et beredskapssenter, og ser gjerne at utstyrsleverandører og verksteder etablerer seg her. Hasvik stiller også arealer til disposisjon for forskning, blant annet på oljeforurensning, om noen ønsker det, sier Iversen.Det Hasvik krever tilbake er arbeidsplasser, og at for eksempel oljeselskapene utdanner lokal ungdom til yrker industrien trenger. Fiskerikommunen krever også at miljøet ikke blir ødelagt, og at fisken i havet overlever til kommende generasjoner.- Vi innser at oljeselskapene ikke vil oss noe vondt. Oljetoget vil gå uansett om Hasvik er med eller ikke. Vi velger å stige på, understreker ordføreren.

Strategisk.

Oljeselskapet Eni er driftsansvarlig på Goliat-feltet. I høst skal de bore to brønner for å lære mer om funnet. Eni har besøkt Hasvik flere ganger, vært på befaring og hatt møter med kommunen.- At Hasvik tar initiativ, er veldig positivt, og kan åpne for muligheter. Sørøya ligger strategisk til i forbindelse med Goliat, sier Helge Sørås, samfunnskontakt i Eni. Han understreker at selskapet er på jomfruelig grunn i nord, og planlegger nå å spre sin aktivitet fra Nordsjøen og Mørekysten til Barentshavet.- Vi ønsker de løsninger som er best. Ingen avgjørelser er tatt, hverken om ilandføring eller lokalisering, sier Sørås.Oljeselskapet forbereder seg nå på å ta en beslutning om utbygging. Avgjørelsen vil neppe komme i år, men i begynnelsen av 2007 kan de levere inn en plan for utbygging og drift.- Vi er midt inne i en beslutningsstrøm nå. Foreløpige estimater viser at Goliat kan inneholde minst 250 millioner fat olje. Om vi starter opp, vil produksjonstiden bli minst 12-15 år, sier han.

Ringvirkninger.

Seniorforsker Mette Ravn Midtgard i Norut Nibr mener Hasvik må jobbe for størst mulig ringvirkninger, og at andre næringer også kan styrkes av oljeindustrien.- At Hasvik har store og ledige arealer, er selvsagt et pluss. Hasvik må samarbeide med sine nabokommuner om ilandføring, hele regionen bør jobbe sammen. Oljeeventyret i Nord-Norge blir ikke større om man sprer det langs kysten, sier samfunnsforsker Ravn Midtgard.Hun råder Hasvik til å tenke langsiktig, og skaffe seg allianser. Hun minner om at de er en fiskerikommune, og at fisk er mer langsiktig enn olje. - Om her blir oljeaktivitet, bør de bygge opp fiskerinæringen parallelt, sier Mette Ravn Midtgard.

Her i Dønnesfjord ønsker ordfører Geir Iversen ilandføring av olje. Oljeselskapene er interessert i Hasvik kommune, som ligger nærmest til oljefunnet Goliat i Barentshavet.
OLE MAGNUS RAPP