Ordfører Iver Nordseth (V) i Smøla, som er leder i organisasjonen LNVK (Landssammensluningen av norske vindkraftkommuner), sier at Odd Roger Enoksen manglet vilje til satsing på vindkraft som energikilde.

Nordseth håper nå at trenden blir snudd. Han mener det er helt nødvendig for å nå statens egen målsetting om produksjon av 3 TWh vindkraft inne 2010.

Nordseth sier at den vedtatte støtteordninga – tilsvarende 8 øre per kilowattime – er av de dårligste i Europa. Det har ført til at nesten samtlige aktuelle vindkraftprosjekter er stilt på vent. I Sverige er støtteordninga 22 øre per kilowattime. I tillegg er det forutsigbart med garantier helt fram til 2030.

– LNVK forventer ut fra dette at Åslaug Haga straks kommer med konkrete tiltak, både når det gjelder tilskudd, støtteordninger og forutsigbarhet, sier Nordseth.