— Både konsernet og jeg opplever det likevel vanskelig å skulle forsvare at ingen andre enn meg selv kan gå god for min etterrettelighet, siden kundelistene ikke er offentlig tilgjengelig.

Det skrev Julie M. Brodtkorb i et brev til Oslo-ordfører Fabian Stang 29. mai. Bakgrunnen var at hun søkte om permisjon fra vervet som politiker i Oslo bystyre.

Tidligere har det kommet frem at Brodtkorb valgte å erklære seg inhabil i flere saker på grunn av hennes kunder i JKL.

Men det har ikke vært like kjent at det var de omdiskuterte og hemmelige kundelistene som gjorde at både hun og hennes arbeidsgiver mente var «vanskelig» å fortsette som politiker.

— Begrunnelsen er at JKL Group, som er min arbeidsgiver, ikke ønsker situasjoner der det kan settes spørsmålstegn ved selskapets etterrettelighet i Norge, skrev Brodtkorb.

Saken fortsetter under annonsen.

— Som del av et stort internasjonalt konsern kan dette svekke JKL som varemerke, skrev hun.

- Ingen bindinger

Fire måneder senere er hun nå en av Regjeringens viktigste medarbeidere, som statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK).

- Synes du det fortsatt er vanskelig at ingen andre enn deg selv og regjeringsråd kan gå god for din etterrettelighet?

— Jeg forholder meg til det habilitetsregelverket som foreligger, sier statssekretær Julie M. Brodtkorb til Aftenposten.

— Problemstillingen da jeg satt i bystyret var at jeg var ansatt som administrerende direktør for JKL og på fritiden satt i bystyret.I dag har jeg ingen bindinger til JKL eller deres kunder. Jeg hadde min siste arbeidsdag i JKL tre uker før vi fikk et regjeringsskifte, jeg har sagt opp, og jeg har ingen bindinger til JKL, sier hun.

Hemmelige kundelister

Solberg-regjeringen har sagt blankt nei til innsyn i kundelistene til statsråd Sylvi Listhaug (Frp), Brodtkorb (H) og de 12 andre statssekretærene og rådgiverne som kommer fra lobbyistenes rekker.

Listene skal brukes til å vurdere om de inhabile.

Den eneste som får vite hvem de 14 politikerne har jobbet for, er departementsråden i vedkommendes departement.

I følge landbruksminister Sylvi Listhaug er kundelisten «taushetsbelagt».

— Offentlighet om kundelisten kan føre til tap eller skade for First House, særlig tap av omdømme i markedet, heter det i avslaget på Aftenpostens innsynkrav.

I Brussel og Washington DC, må selskaper som JKL og First House opptre helt annerledes. Her må de fortelle hvem de jobber for og hva de lobber før, før de i det hele tatt kommer inn døren.

I Norge finnes ingen slike spilleregler.

JKL krevde og fikk taushet

JKL Group opplyser til Aftenposten at Brodtkorb kontaktet selskapet, og ba om lov til å orientere regjeringsråden og statsministeren om sine personlige kunder.

— Dette er bevilget, under forutsetning av at denne informasjonen, som er begrenset til kundenavn, håndteres konfidensielt av Statsministerens kontor. Vi forutsetter at det skjer, sier Maria Grimberg, konsernsjef i JKL Group i en e-post fra Sverige.

Brodtkorb selv har tidligere opplyst at hun hadde 60 kunder.

Hennes søknad til bystyret fikk enstemmig avslag. Både Ap, SV, som de siste ukene har refset regjeringen, mente den gang at Brodtkorb måtte fortsette i sitt verv.

Sveriges EU-kommisjonær Cecilie Malmstrøm foreslo i sommer et lobbyregister i Sverige, slik EU har.

— Borgerne har rett til å vite hvilke ulike interesser som forsøker å påvirke de politiske beslutningene i et land, sa Malmstrøm i sommer.