I en time på ungdomsskolen reisteKarine Folgen-Solberg seg opp og spurte «Hvorfor mobber dere meg, kan dereikke slutte?». Da ble det helt stille. Men mobbingen fortsatte.

34-åringen er en av mange som harsendt inn sin mobbehistorie til Aftenposten. Flere av dem skriver også at devurderer rettslige skritt.

Aftenposten trykket forrige helgen serie artikler om mobbing, blant annet et intervju med Gunnar (39), som blemobbet fra barneskolen til videregående. Karine Folgen-Solberg forteller at hunkjente seg igjen, og ble inspirert til å fortelle sin mobbehistorie fraungdomsskolen i Aust-Agder. — Jeg kjente ingen da jeg begynte, og var litt annerledes.Jeg opplever at janteloven står sterkt på mindre steder i Norge, sier hun.

Lenger nede kan du lesemobbehistorien til Karine Folgen-Solberg og syv andre. I dag bor hun på Romsås,og jobber frivillig innen rusomsorgen. Sporene etter mobbingen sitter ifremdeles.

— Det er noe som aldri går over. Jeg hadde i mange år dårligselvtillit som et resultat av det. Når jeg skrev ned historien, kom allefølelsene tilbake.

Saken fortsetter under annonsen.

Forskning på mobbing

Vi inviterte også leserne til åsende inn spørsmål om arbeidet mot mobbing til utdanningsdirektør Dag ThomasGisholt.

Forskes det noe på hvem av elevene som mobber, hvem som blir mobbet ogforskjellene mellom dem? spurte Aud Gulbransen fra Østerås.

Til det gir Gisholtfølgende svar:

— Dette har det vært forsketmye på. Mange tror at det bare er de som skiller seg ut på en eller annen måtesom blir mobbet, men ifølge forskerne er ikke dette helt riktig. Det er størresjanse for at du skal bli mobbet om du skiller deg ut, men den store gruppen avbarn og unge som blir mobbet ser ut til å bli det av tilfeldighet.

Også sterkeelever som tør å si fra blir mobbet. Hovedinntrykket er at hvem som helst kanbli utsatt for mobbing.

— På samme måte kan mobberen værehvem som helst, men her viser forskningen at de mest aktive mobberne blantgutter enten har personlige problemer, er aggressive eller har selv blittmobbet. Den vanligste mobbingen blant jenter er intriger og utestengning. Deter ikke et så klart mønster som for guttene, men mye tyder på at selvhevdendeog ressurssterke jenter ofte står bak jentemobbingen. De som blir mobbet blirderfor sjelden trodd. Derfor kreves det også ulike tiltak for gutter og jenteri antimobbearbeidet, sier Gisholt.