Oslo ligningskontor har foretatt en opptelling av den nasjonale bakgrunnen til drosjeeierne innblandet i det store skattejukset i Oslo. 232 av totalt 320 drosjeeiere, eller 73 prosent av dem som er tatt for skattejuks, har bakgrunn fra den norsk-pakistanske minoriteten. Rundt regnet en tredjedel av drosjeeierne i Oslo har pakistansk bakgrunn, ifølge Oslo Taxi. Det betyr at de er kraftig overrepresentert blant jukserne. Det gjensto færre enn 20 saker når denne opptellingen knyttet til nasjonal bakgrunn ble foretatt.

— Uforståelig.

Reaksjonene i drosjemiljøet er til dels sterke når de får høre at tre av fire juksere er norsk-pakistanere.- For meg er det helt uforståelig. Hva skjedde med dem? Hvordan kunne de gjøre noe sånt? undrer Muhammad Ali Rigi, som er tilknyttet Christiania Taxi. På et samlingssted for drosjesjåfører på Bryn møter Aftenposten et halvt dusin drosjeeiere. Kafeen har vært oppsøkt av journalister med kritiske spørsmål før, og skepsisen er i utgangspunktet stor. De fleste bestemmer seg likevel for å snakke når de blir presentert med de dystre tallene Aftenposten presenterer i dag.

- Ødelegger bransjen.

— De ødelegger bransjen innenfra. Dette er tragisk, og veldig trist for oss som driver redelig, sier drosjeeier Geir Harstad.- Alle norsk-pakistanere er ikke skurker. Vi må ikke skjære alle over en kam. Jeg mener likevel at den økonomiske kulturen de kommer fra, ikke passer med vår økonomiske kultur, sier Kolbjørn Grøholt.Tilsammen har drosjeeierne som er tatt, kjørt svart for nærmere 400 millioner kroner. De to største sakene gjelder svart omsetning på henholdsvis 20 og 18 millioner kroner. Begge disse drosjeeierne har pakistansk bakgrunn.

Skjev fordeling.

Kontrollsjef Jan Egil Kristiansen ved Oslo ligningskontor sier at det er forbausende få med norsk opprinnelse å finne blant dem som er tatt for skattejuks. Andelen er bare 10 prosent.- Vi så av materialet at det var svært mange med pakistansk bakgrunn, og undersøkte saken videre. Men vi er overrasket. Det er også totalt sett en høy andel som ikke har norsk opprinnelse - hele 90 prosent, sier Kristiansen. - Hvorfor tror du det er så mange norsk-pakistanere innblandet?- Jeg synes det er vanskelig å spekulere i det. Noe må det være, og jeg tror vel at de har blitt trukket inn i dette etterhvert. Det kan jo være at metoden har spredt seg innen et miljø, sier Kristiansen.

Uheldig og trist.

Varamann på Stortinget, Khalid Mahmood (Ap), har pakistansk bakgrunn. Han reagerer sterkt på disse opplysningene. - Dette er uheldig og trist. At vår minoritet er overrepresentert, rammer hardt. Samtidig skal man jo huske på at det har vært et visst mønster i drosjenæringen gjennom mange år. Det bør bli bedre kontroll og høyere krav til drosjeeierne, sier Mahmood.

Negative til skatt.

Aftenposten har snakket med en høytstående politiembetsmann i Pakistan. Han forklarer at skattesnyteri ikke blir sett på som noe kriminelt der.- Hvorfor skal vi betale skatt når vi må betale skole, sykehus og alt annet likevel. Dette er en vanlig holdning her. Bare noen få betaler skatt på skikkelig måte, sier mannen som vil være anonym.Den norske ambassadøren i Pakistan, Janis Bjørn Kanavin, bekrefter langt på vei at holdningen til skatt er annerledes i Pakistan.- Det er et stort problem å inndrive skatt her. Den jevne pakistaner ser ikke staten som tjenesteyter. Mange pakistanere i Norge har nok med seg verdier fra den gang de dro hjemmefra, sier Kanavin.- Er du overrasket? - Ja, når jeg spør norsk-pakistanere om hvorfor de trosser kulde og vinter for å være i Norge, sier de at de er glade for å være i et land med lov og orden. I Norge er det en lettelse for dem å slippe å betale for et offentlig skjema, sier Kanavin.

Drosjeeier Muhammad Ali Rigi synes det er uforståelig at så mange drosjeeiere har jukset. Han har snakket med noen av jukserne. - De sier at de angrer, forteller han.
KNUT SNARE
- Ta fra svindlerne løyvene, mener drosjeeierne Geir Harstad og Kolbjørn Grøholt (t.v.).
KNUT SNARE