Les også:

Les også:

Ifølge VG har psykiaterne Lars Weisæth og Odd Hellesøy konkludert med at Gerd-Liv Valla har mobbet Ingunn Yssen. Kilder i LO sier til avisen at organisasjonspsykologer i Right Management også konkluderer med at Yssen har vært utsatt for mobbing. Disse to rapportene må ikke forveksles med selve granskingsrapporten, som legges frem for LO-sekretariatet først i dag. Rapporten fra Weisæth og Hellesøy skal utgjøre en del av det faglige grunnlaget for granskingsutvalgets juridiske vurdering. De to psykiaterne har vært med i høringsrommet under hele granskningen, og har derfor hørt alle de 30 vitneforklaringene som er avgitt. Lars Weisæth er professor i psykiatri, og er i dag avdelingsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Odd Hellesøy har lang erfaring som psykiater og organisasjonsrådgiver. Han blir ofte leid inn for å hjelpe til med å løse fastlåste konflikter på arbeidsplasser. Granskingsutvalget legger fram sin rapport for LOs sentralstyre klokken 9 fredag formiddag. Utvalget skal ha jobbet med rapporten i hele natt.Det er usikkert hvor stor vekt granskingsutvalget legger på de to rapportene, men ifølge VG skal utvalget legge mindre vekt på rapporten fra Right Management.Redaktør Magne Lerø i ukeavisen Ledelse mener imidlertid at granskingsutvalget ikke kan legge for mye vekt på psykiaternes konklusjon.– Nei, for de beskriver jo hvordan mennesker har opplevd en situasjon. Det er psykiatere gode til. Men de er jo ikke jurister. De er ingen eksperter på hvor grensene går i forhold til hva mobbing og trakassering er. De har veldig lite presedens på disse bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Lerø til NRK.– Jeg blir veldig overrasket dersom tre jurister konkluderer i dag med at Valla har trakassert Yssen, understreker han og legger til: – Jeg blir overrasket også dersom det ender med at Gerd-Liv Valla kaster kortene, sier Lerø.