- Mor er best for små barn

Barnepsykolog Magne Raundalen mener små barn bør bo hos mor. Foreningen 2 Foreldre reagerer: - Far er like bra som mor, når ammingen er unnagjort.

salesposter