Sivert Amundsen (81) skuer utover Skoganvarre, en naturperle midt i Finnmark. Det lokale bygdelaget han leder har allerede søknaden inne om å få bruksrett over flere hundre kvadratkilometer multemyrer, turterreng, fiskevann og -elver, rypeterreng, mineraler og andre herligheter. — Vårt mål er å sikre naturherlighetene for kommende slekter, sier han. Amundsen ønsker fred og fordragelighet i Skoganvarre, slik det alltid har vært.Den nye Finnmarksloven har skapt frisk debatt og mange spørsmål. Nå foregår en intens posisjonering, mye av frykt for det ukjente.- Det er viktig at ingen næringer eller grupperinger får rettigheter fremfor andre. Verst blir det om noen skal påberope seg vetorett, sier Sivert Amundsen.

Jager ingen.

Bygdelaget ønsker ikke å jage noen fra sine områder.- Men vi er skeptiske til økt rypejakt og ønsker ikke jakt med hund. Vi vil også kreve at fiskekort skal selges lokalt, og at alle fiskere desinfiserer sitt fiskeutstyr, sier bygdelagslederen.Mange andre bygdelag er klare til å søke om å få bestemme selv over sine nærområder. Til nå har Staten styrt all utmark, nå vil bygdefolket regjere selv. Den nye Finnmarksloven åpner for lokal råderett over arealer som har vært i bruk. Dette må dokumenteres, og skal godkjennes av en egen kommisjon, og en egen særdomstol som skal avgjøre i tvistesaker.

Råderett.

. I Kautokeino forbereder utmarkslaget en søknad på bruksrett over store områder, det samme gjør man i Tanadalen, i Måsøy og flere andre steder. Også lag og foreninger som har kultivert vann og elver, ønsker å sikre råderett.Flere vil vise til mange års lokal sedvane, blant annet til garnfiske.I går ble Finnmark offisielt overrakt fra Staten til Finnmarkseiendommen; en privat grunneier med medlemmer utnevnt av Sametinget og Fylkestinget. Aldri før har et så stort og verdifullt areal gått ut av Statens eie.Sammenligner man med prisen som ble oppnådd på en fjelleiendom i Jotunheimen, som nylig ble solgt, er arealet i Finnmark verd ca. 35 milliarder kroner. Her er enorme inntektsmuligheter i form av mineraler og hyttetomter, samt mulighet til å selge friluftsliv, jakt og fiske.

- Stor dag.

Kronprins Haakon Magnus overvar høytideligheten da tre statsråder overrakte Finnmark til lokalbefolkningens egne folkevalgte.- Det var en flott seremoni, sa kronprinsen.Statsråd Bjarne Håkon Hansen sa at dette var en stor dag. - Finnmarksloven favner alle finnmarkinger, og skal sikre grunnlaget for samisk kultur, sa han. Han understreket at ingen skal miste sine rettigheter.