• Dersom streiken vil pågå i mer enn et par dager, vil dette lage store problemer for mange familier, sier Ingrid Alvarstein, mor til femåringen Gaute.

Her streikes det

Oslo: Slik rammer streiken

Fra og med i dag rammes syv barnehager i Bærum av streik. Ingen av dem stenger porten helt, men uten førskolelær omdannes barnehagene til barneparker med åpningstid fra 10.00 til 14.00. De siste dagene har foreldre gjort hva de kan for å få kabalen til å gå opp de neste dagene.— Flere familier har gjort avtaler seg imellom om å levere barn til hverandre. Noen leverer og andre henter, opplyser Ingrid Alvarstein, leder av samarbeidsutvalget i Vesthavna barnehage. Sønnen Gaute er en av 132 barn som rammes i barnehagen. - Noen må trolig ha med seg barn på jobb, mens andre har mulighet til å støtte seg på andre i familien, sier hun, og opplyser at enkelte også forbereder seg på redusert arbeidstid i dagene som kommer. Både hun, Vibeke Moen og Susanne Lingjærde håper streiken blir kortvarig. Hvis ikke, risikerer foreldre å måtte bruke enten opptjente feriedager, eller ta fridager uten lønn, for å passe egne barn. - Det er en svært kortsiktig løsning, og fører til større problemer for hver dag streiken varer, sier Alvarstein. - Men vi har forståelse for at man av og til må ty til streik som virkemiddel for å kunne vinne frem i lønnskamp, sier Susanne Lingjærde.Foreldrenes trøst er at oppholdsbetalingen blir redusert. Hvor mye, kan ikke kommunen svare på ennå.Unio har også tatt ut fem barnehager i Oslo i streik. Også flere av disse reduserer barnehagedriften til et kortere tilsynstilbud.