De siste årene har Utenriksdepartementet (UD) avdekket flere saker der humanitær bistand gitt til store norske hjelpeorganisasjoner er investert i aksje— og verdipapirmarkedet på børsen i mottakerlandet, skriver VG.

Statssekretær Hans Brattskar i UD bekrefter at dette er i strid med reglene.

— Slike investeringer har forekommet, og er til behandling i Sentral Kontrollenhet i Utenriksdepartementet, skriver Brattskar i en e-post til avisen.

Han understreker at departementet ser alvorlig på forholdene som er avdekket.

De siste to årene er det avdekket fire tilfeller der norsk bistand er brukt til aksje- og verdipapirkjøp. I tillegg pågår gransking av et titall andre saker. Flere forhold er politianmeldt og etterforskes i de respektive mottakerlandene.

Den eldste saken er fra 2008, men de fleste andre sakene er oppdaget i løpet av de to siste årene.