Hvis en narkoman blir stoppet med narkotika, noe som i utgangspunktet er én sak, kan politiet få fire oppklarte saker til statistikken: Kjøp, bruk, besittelse og i noen tilfeller også salg, skriver Dagsavisen.

«Dersom mistenkte med skjellig grunn kan mistenkes for bruk, besittelse/oppbevaring og kjøp/erverv/salg, skal det opprettes straffesaker på alle aktuelle forhold», heter det i notatet sendt ut 22. desember i fjor. Visepolitimesterne Roger Andresen og Hans Halvorsen har skrevet notatet.

Å sette opp flere punkter i siktelsen har sjelden betydning for straffeutmålingen. Dette handler kun om å pynte på oppklaringsstatistikken, hevder jurister i Oslo politidistrikt.

Ingen av politijuristene ønsker å stå fram med navn av frykt for reaksjoner fra ledelsen.

Riksadvokaten har gått hardt ut mot denne praksisen i et rundskriv som ble sendt ut til landets politidistrikter i mars, men ifølge politijuristene Dagsavisen har vært i kontakt med, har ledelsen i Oslo-politiet ikke tatt noen grep etter Riksadvokatens rundskriv.

Roger Andresen og Hans Halvorsen, som skrev notatet, er på ferie og presseavdelingen til politiet i Oslo ønsket ikke å kontakte dem om saken.