Narud, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror statsrådskiftene er del av forberedelsene til stortingsvalget i 2013.

— Disse skiftene kommer for å styrke Senterpartiets profil utad og innad foran valget. De to som nå går tilbake til Stortinget, er gamle ringrever. Partiet vil ha en vesentlig styrke i stortingsgruppen frem mot valget. Jeg tror det er en av i baktankene, sier Narud.

Brekkblemme

Narud beskriver den nye samferdselsministeren, Marit Arnstad, som en sterk person med evne til å få gjennom saker.

Professor i statsvitenskap ved UiO, Hanne Marthe Narud.
Solbakken Cathrine

— Senterpartiet har ved flere anledninger forsøkt å få henne tilbake, men hun har prioritert familieliv og andre oppgaver. At hun nå er rede til å jobbe for Senterpartiet igjen, tror jeg er en heldig utvikling. Det er en styrking av Regjeringen etter mitt skjønn, sier Narud.- Kleppa har ikke gjort noen dårlig jobb, men det har en stund vært klart at hun ikke tar renominasjon. Hun er på vei ut. Det motsatte er tilfellet for Arnstad, som er en sterk fagpolitiker.

- Blir Brekk skiftet ut fordi han har gjort en dårlig jobb?

Saken fortsetter under annonsen.

— Brekk har forsøkt å gjøre en god jobb, men han blamerte seg under landbruksoppgjøret, mener Narud.

— Først kom landbruksmeldingen, som ga positive signaler. Deretter kom det praktiske resultatet i landbruksoppgjøret, som ikke gikk i samme retning som landbruksmeldingen ga løfte om. Landbruksoppgjøret førte til stor skuffelse og overraskelse i miljøet. Brekk uttalte at tilbudet var historisk godt, men svært mange mente det var historisk dårlig. Det var stor avstand mellom det han sa og oppfatningen ute. Nå har det lenge vært snakk om at Brekk skal skiftes ut, men det har han kanskje ikke hatt lyst til selv. Jeg vet ikke.

Har ikke tatt noen sjanser

Narud mener statsministeren har gjort trygge valg med de nye statsrådene.

- Både Slagsvold Vedum og Arnstad kjenner Stortinget og kjenner gamet. De vet hva det går ut på å ha kontakt med stortingsgruppen og forankre vedtakene her. Vedum har lang landbrukserfaring og har vært parlamentarisk leder en stund. Han nyter tillit i stortingsgruppen. Senterpartiet og Regjeringen har i alle fall ikke tatt noen store sjanser her, sier Narud.

- Kan Arnstad bli en fremtidig leder for Senterpartiet?

— Hun sier selv at hun ikke er det. Det kommer an på nominasjonskomiteen. Men legg merke til hva de svarer når man spør om slikt – her er alle tilbakeholdne. Nominasjonsprosessene er såpass distriktsstyrt og desentralisert. Sentrale myndigheter har ikke noe de skulle sagt, så kandidatene vil nødig provosere, mener Narud.

Må vinne tilbake bygda

- Hvordan skal Sp komme seg ut av skyggen og posisjonere seg foran stortingsvalget 2013?

— De må signalisere hvordan de vil prioritere egne kjerneområder. De må blant annet få formidlet hvordan de vil følge opp landbruksmeldingen og målet om økt matproduksjon, sier Narud. Hun mener Sp har mye å vinne på å dyrke sine egne kjerneområder.

— Senterpartiet har mistet mange velgere fordi de har gått på tvers av forventningene. De har mistet mye støtte i områder der de tradisjonelt står sterkt. Det ser man på lokale målinger. Men mange Sp-velgere sitter på gjerdet. Før eller siden må de spørre seg hvilket parti som er alternativet. Det betyr at Sp kan vinne dem tilbake, sier Narud.

— Samtidig må Sp posisjonere seg i saker som ikke er forbundet med Senterpartiet. De må forsøke å finne en vei for velferdsstaten som gjør at velgere kan si: Dette partiet har jeg tro på.

Marit Arnstad blir ny samferdselsminister, Trygve Magnus Slagsvold Vedum blir ny landbruksminister.
Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix