- Skal gjennomgå økonomien til institusjonene

Stortingspolitikere Aftenposten har snakket med, er overrasket over de store overskuddene i institusjonene. Nå vil de ha en gjennomgang av tallene.

salesposter