Denne uken ga miljøvernminister Helen Bjørnøy oppsettende virkning til en klage Naturvernforbundet har lagt inn på at Kvinnherad Energi av sikkerhetsgrunner har fått tillatelse av NVE til å bytte ut gamle rør med nye, større, i Murdalen kraftverk.

Det betyr at kraftverket ikke får gjennomføre rørbyttet før Miljøverndepartementet har ferdigbehandlet saken.

— Dette har gitt oss et viktig pustehull, for slik situasjonen er i dag, er det ingen sikkerhetsrisiko i og med at den gamle rørgata er tatt bort, og kraftproduksjonen er stoppet opp. Derfor trenger man ikke ha hastverk i det hele tatt, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til Aftenposten.no.

Omstridt

Saken om utbygging av det omtridte kraftverket i Hattebergvassdraget ga Helen Bjørnøy en særdeles dårlig start på sin karriere som miljøvernminister. Et par dager før regjeringsskiftet ga nemlig daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide Kvinnherad Kraftverk tillatelse til å bygge ut i vassdraget, til tross for at dette ligger i et vernet område.

Bjørnøy fikk gjennomgå fordi hun ikke brukte sin mulighet til å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen i Hordaland har imidlertid senere krevet at det må lages en reguleringsplan for utbyggingen, og nektet Kvinnherad å starte utbyggingen før denne foreligger fra kommunen. Men så har altså NVE gitt tillatelse til at utskifting av enkelte gamle rør av sikkerhetsmessige grunner holdes utenfor dette forbudet. Det er dette Naturvernforbundet har klaget på, og som miljøvernministeren har gitt oppsettende virkning.

— Vi er veldig glade for at Bjørnøy ga vår anke oppsettende virkning, for det betyr at vi har en reell klagemulighet i saken. Hvis arbeidet hadde gått sin gang, ville det lagt et utilbørlig press på Miljøverndepartementet i denne saken, sier Haltbrekken.

Etterlyser Stoltenberg

Han sier Bjørnøy viser vilje til å rette opp i gamle synder i denne saken, men at hun trenger støtte fra regjeringskollegene for å kunne omgjøre Hareides vedtak. Derfor vil han nå ha Stoltenberg på banen.

— Nå må Stoltenberg vise at han ønsker å opprettholde vedtaket om verning som partikollega Olav Akselsen gjorde i 2001, sier han.

- Stoltenberg må på banen for å redde Hattebergvassdraget, mener Naturvernforbundet.
KNUT SNARE
Flere kjendiser, blant dem Herborg Kråkevik, har engasjert seg sterkt i bevaringen av vassdraget.
OLAV OLSEN