Undersøkelsen, som nylig er publisert i tidsskriftet Archives of Dermatology, viser nemlig at de som er disponert for arvelig hårtap, fremskynder hårtapet hvis de i tillegg røyker, melder forskning.no.

Den viktigste årsaken til hårtap hos menn er arvelig, androgent betinget hårtap. Denne typen hårtap vises som oftest ved hårtynning i vikene og på bakhodet.

I studien som er gjennomført av forskere fra Taiwan, deltok 740 menn i alderen 40 til 91 år, med varierende grad av hårtap. De ble blant annet intervjuet om når de første gang merket at de begynte å miste håret, og hvordan håravfallet utviklet seg med alderen. Også graden av hårtap i øvrig familie ble kartlagt. I tillegg ble deltakerne undersøkt klinisk, og sjekket for andre mulige årsaker til håravfall.

Når forskerne sammenlignet disse dataene med deltakernes nåværende og tidligere røykevaner, så de en klar sammenheng:

— Røyking fremskynder og øker omfanget av arvelig betinget hårtap.

— Særlig hos dem som røyker rundt 20 sigaretter eller mer om dagen er sammenhengen tydelig, skriver forskerne ved Far Eastern Memorial Hospital og National Taiwan University.

Ifølge undersøkelsen økte omfanget av arvelig disponert hårtap jo tidligere mennene begynte å røyke.

Røyker du mer enn 20 sigaretter om dagen, øker du risikoen for hårtap, mener forskerne ved Far Eastern Memorial Hospital og National Taiwan University.
GORM KALLESTAD / SCANPIX