Tvedt er tiltalt for rasisme etter at VG gjenga flere uttalelser han kom med i et intervju med to av avisens journalister. Rasismeparagrafen i straffeloven står mot ytringsfriheten når Høyesterett skal ta stilling til saken."Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut", sa Tvedt, ifølge VG.Tvedt ble dømt i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Riksadvokaten har anket over lovanvendelsen til Høyesterett.

Råeste.

— I Norge er det tillatt å ha rasistiske oppfatninger. Det er også full anledning til de råeste uttalelser, så lenge det skjer i det lukkede rom eller fra person til person eller overfor en mindre forsamling. Straffbarheten inntrer i det øyeblikk man ønsker å spre den for offentligheten, sa Elden i sin prosedyre i går, og fortsatte:- I vår sak er dette blitt en straffesak ikke fordi Tvedt har sagt det han sier, ikke fordi han mener det han mener, men fordi han lot seg intervjue av to journalister. VG ønsker å bringe hans meninger frem i lyset. Det skal ikke Tore Tvedt straffes for, det skal han belønnes for.Elden legger ikke skjul på at han selv misliker Tvedts uttalelser, men han mener at det er riktig å få dem frem i lyset.- Sånn at vi kan si til våre barn at dette er ting vi ikke liker og hvorfor vi ikke liker det. Når man får trollet ut i lyset, så sprekker det.

Bekjempe.

Elden viste også til forarbeidene til loven, der stortingsrepresentanter mener at det beste er å få ekstreme meninger ut i offentligheten for å bekjempe dem.- Å bekjempe det er noe annet enn å straffe det, sa Elden.Aktor, statsadvokat Johan Kr. Øydegard hos Riksadvokaten, mener Tvedts uttalelser er ulovlig hets.- Etter mitt syn er de utrykkene vi her står overfor så grove og så nedrakkende på jødenes menneskeverd at det må karakteriseres som rasehets. De kan hverken i form eller innhold sies å være et debattinnlegg. Det må være et vidt spillerom for å sette frem ytringer i de offentlige rom, men grensen går etter min oppfatning der hvor ytringene har karakter av trusler eller er grovt krenkende, sa Øydegard i en replikk til Eldens prosedyre.

John Christian Elden mener Tore Tvedt bør belønnes.
SCANPIX