26-åringen ble pågrepet bare minutter etter at David Toska hadde avslørt ham som den såkalte innsidemannen i NOKAS-saken. I avhørene sent mandag kveld fortalte han politiet at han hadde snakket med Toska i 2003, og at han skjønte at det var snakk om å gjøre noe kriminelt. Vekteren hadde selv levert penger til NOKAS, og kjente til en rekke sikkerhetsrutiner. Vekterens advokat, Anne Kroken, forteller at hennes klient forstår politiets ønske om flere avhør.— Han har samtykket i fjorten dager med full isolasjon. Han har vært i avhør og forklart at han har hatt samtaler med Toska. Han skjønner at politiet ønsker å etterforske disse opplysningene. Han ønsker å samarbeide, men erkjenner ikke straffskyld for medvirkning til ran.

- Bare tyveri.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal vekteren ha forklart at han snakket med Toska om innbruddsplaner i NOKAS-bygget. Han blånekter samtidig for at det noen gang har vært snakk om ran, langt mindre et væpnet ran, noe som har en langt høyere strafferamme enn tyveri. Han nekter også for at samtalene var så mange og så omfattende som det Toska forklarte i retten mandag formiddag.- Oppfatter han at de samtalene han har hatt potensielt kan medføre en form for straffereaksjon?- Ja, det ligger i kortene, og det ligger jo litt i dette også at han samtykker til fengsling. Men han har ikke tatt stilling noen form for skyld. Dette er hendelser som ligger lang tilbake i tid, og han trenger nå ro og tid til å gå gjennom dokumentene i saken. Han har vært under et stort mediepress den siste tiden, sier Kroken.

Oppsagt.

Vekteren jobber i vaktselskapet G4S, tidligere Falck. Administrerende direktør Rolf Gunnar Reisænen i G4S Security Services opplyser at 26-åringens karrière som vekter nå er over.- Det som er fremkommet er svært beklagelig og det er klart at dette medfører avskjed.- Har dere tidligere spurt ham direkte om han har hatt noen slike kontakter?- Det har vi, og han har følgelig ikke svart sant på det spørsmålet.- Hvordan tror du dette påvirker ditt selskaps renommé?- Det er vanskelig å si. Det er selvfølgelig ikke positivt. Men jeg vil si at vi har tatt dette svært alvorlig fra første stund, og jeg håper folk forstår at man ikke kan dømme et helt selskap og en hel stab for hva en enkelt person har gjort.- Du sier dere har tatt dette alvorlig, men det er jo svært lenge siden disse ryktene oppsto?- Vi har reagert fra første dag vi hørte om dette, og tok da de forholdsregler som vi anså nødvendige i forhold til sikkerhet. Men jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå i detalj på hvilke forholdsregler det er snakk om, sier Reisænen.

Ifølge David Toska hadde han jevnlige møter med vekteren på denne kafeen i Sandnes.
FREDRIK REFVEM / STAVANGER AFTENBLAD