10 millioner kroner til nøytrale seremonirom

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til livssynsnøytrale seremonirom. Dette skal være rom som kan brukes av alle, uavhengig av tilhørighet eller tro, til bryllup, begravelser og andre ritualer.

salesposter