• Likestillingskampen er ikke vunnet en gang for alle. Formelt er mye på plass, men i praksis mangler det mye.

Det sier leder av stemmerettskomiteen Kirsti Kolle Grøndahl. Hun er én av dem som er ansvarlig for å markere at det i år er 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett.

— Hvorfor markeres dette?

— Vi håper jubileet skal gi refleksjon, slik at vi både kan glede oss over det som er oppnådd, samtidig som vi skaper større bevissthet om utfordringer i nåtid og fremtid.Vår oppgave blir blant annet å vise den hsitoriske kampen og sette den inn i et internasjonalt perspektiv. Samtidig ønsker vi å aktualisere historien i dagens flerkulturelle Norge.

Kastet ut av studiene

I forbindelse med at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett, har Aftenposten snakket med ti ulike kvinner født i de forutgående tiårene. Øverst i artikkelen kan du trykke deg inn på de enkelte årtiene, lese fakta, se video og lese intervju med kvinnene.

Der kan du blant annet høre Margot Nissen Lie (100) fortelle om hvordan hun ble kastet ut av sykepleierstudiene fordi hun giftet seg.

Saken fortsetter under annonsen.

Du kan også lese om fotograf og kunstner Nina Djærff som tok et dypdykk i ulikhetene mellom menn og kvinner, eller høre hvorfor Ane Heggdal Broen (12) er bevisst på sine rettigheter.

I mål?

Når 8.mars nå nærmer seg, diskuterer flere om vi fremdeles trenger likestillingskampen i likestilte Norge. Anne Hilde Bermingrud skriver i et innlegg i Aftenposten: Vi er så likestilt som det er mulig å bli. Nå kan vi ta tiden med barna tilbake!

Aftenposten utfordrer derfor leserne til å si sin mening. Hva er den viktigste likestillingskampen i vår tid?

Eller har du opplevd å bli diskriminert på grunn av kjønn?

Kirsti Kolle Grøndahl mener imidlertid at kampen for likestilling fremdeles ikke er i mål.

— Likestillingskampen er ikke vunnet en gang for alle. Formelt er mye på plass, men i praksis mangler det mye. Eksempler på dette er likelønn, utdanning og yrkesvalg, seksualisert vold, og at bare 20 prosent av landets ordførere er kvinner, sier hun.