Deriblant den beryktede estiske mafiabossen Ainar Kupp, som i 1999 rømte med en taustige over muren i Ullersmo fengsel.

Totalt er det 1.282 personer som er tiltalt, domfelt eller bøtelagt av norsk politi som aldri har fått straffen sin, viser tall fra Kripos som VG har hentet ut.

Listen fra Kripos inneholder antatte drapsmenn, sedelighetsforbrytere, narkotikasmuglere og personer som skal ha begått grov økonomisk kriminalitet.

Tallet på ettersøkte har minsket de siste årene. For fire år siden var det 1.608 personer ettersøkt. Nedgangen skal komme av at det europeiske politisamarbeidet har blitt stadig bedre.

– Beveger du deg rundt i Europa er det tusenvis av politifolk som kan oppdage deg. Mulighetene for å bli tatt er større enn tidligere, sier leder Torgrim Moseby i internasjonal avdeling i Politidirektoratet.

Ifølge VG har politiet klare indikasjoner på hvor mange av de etterlyste befinner seg, men manglende utleveringsavtaler gjør det vanskelig for politiet å få has på dem.

Azad Ghaleb Ali er én av nesten 1300 som er på rømmen. Politiet mener han sto bak drapet på Cathrine Halvorsen i 2004.
POLITIET