Ingen voksne ønsket å ta på seg vervet, men da 13 år gamle Severin Westley Gulowsen rakte hånden i været for å spørre hva lederjobben innebar, ble han møtt av akklamasjon, skriver avisa Varingen.

– Alle de voksne klappet meg inn med en gang. Akkurat der og da var det greit, men jeg angret nok litt på avgjørelsen min da jeg kom hjem fra møtet, sier Severin som allerede har ledet to møter i samarbeidsutvalget.

Vakt reaksjoner

Utvalget er skolens øverste lovfestede organ for samarbeid mellom hjem og skole.

Ved siden av lærere, elever og foreldre er også andre skoleansatte, en politiker, en sekretær og lederen av SFO representert i samarbeidsutvalget.

Saken har imidlertid vakt oppsikt og sterke reaksjoner i Nittedal.

– Det er oppsiktsvekkende i forhold til hva slags ansvar voksenverden pålegger et barn, og beklagelig i forhold til manglende foreldreengasjement, sier kommunestyrerepresentant Tore Berg til avisa.

– Litt artig

Ordfører Tom Christophersen forlanger at saken tas opp til politisk behandling, men synes i utgangspunktet ledervalget virker greit.

– Det er selvfølgelig trist at ingen voksne sier seg villige til å ta på seg denne rollen. Men det er litt artig at denne gutten tar utfordringen, sier ordføreren.