– Skolen ser svært alvorlig på det som skjedde, og vil iverksette tiltak, sier fungerende rektor Øystein Iglebæk til fvn.no. I 11.30-tiden, mens en åttendeklasse hadde dobbelttime i gym, kom en gjeng stormende inn i gymsalen på skolen. – Noen sier at de var 20, andre at de var 30. Men det er på det rene at bare én gutt var aktiv. Han hadde tilgjengjeld en stor og signetaktig ring, som gjorde slagene ekstra farlige, sier fungerende rektor.

— Grov og uprovosert vold

Faren sier at 13-åringen ble tildelt omtrent ti slag i kjeven, bakhodet og nakken. – Vi snakker om uprovosert og grov vold, fastslår han. Ifølge fungerende rektor var gymlæreren vitne til det som skjedde. Men han rakk ikke å gripe inn. Iglebæk sier at han varslet politiet straks han ble kjent med det som hadde skjedd. En patrulje kom etter få minutter og pågrep gutten. Også han er 14 år og fra Grim-området, men har i høst vært tatt hånd om av barnevernet et sted i Aust-Agder.

Anmeldt saken

– Mens denne gutten satt i politibilen, sendte han en tekstmelding til min sønn. Der står det: «Jeg tar deg hvis du ikke sier at du slo først», sier offerets far. Han har anmeldt volden og trusselen til politiet. – Heldigvis kom min sønn ikke alvorlig til skade. Men det som skjedde kunne like gjerne ha gitt et alvorlig utfall. Det er ganske ille at noe sånt kan skje i en skoletime, mener han.

Elever ved skolen

Øystein Iglebæk forstår fortsatt ikke hvordan gjengen kom seg inn i gymsalen. Han har gymlærerens ord på at døra var låst, og antyder som eneste forklaring at en elev kan ha åpnet en nødutgang fra innsiden. Mens gjengen var inne, ble flere verdigjenstander fjernet fra garderoben. Et par kostbare sko, to mobiltelefoner, et par busskort og et mindre pengebeløp er borte. Ungdommene som stormet inn i gymsalen sammen med gjerningsmannen, skal alle være elever ved skolen. Fungerende rektor sier at han har snakket med noen av dem, uten å ha fått svar på hvorfor 13-åringen ble angrepet. Guttens far sier at sønnen er en snill gutt som har hatt sine problemer. Noen av disse skal ifølge faren være knyttet til hans adhd-diagnose.

Kjente hverandre

– Sønnen min og gjerningsmannen har kjent til hverandre i flere år. Denne saken er tragisk for begge. Nå vil han holde seg hjemme, i alle fall fram til skolen kan tilby et trygt og sikkert opplegg, sier faren. – Det skal han få. I neste uke iverksetter vi midlertidige tiltak. Selv om Grim skole ikke har midler til det, vil vi over nyttår ansette en miljøterapeut i full stilling for noen elever i åttende klasse. Gutten som ble overfalt, vil også få særlig oppfølging av en barnevernspedagog fram til sommeren, sier Iglebæk. Han karakteriserer tirsdagens hendelse som veldig grov og uprovosert vold. – Selv om både lærere og elever går vakt i friminuttene, har vi stadig episoder. Men det som skjedde i gymsalen er heldigvis nokså enestående, sier Øystein Iglebæk.