Fra Tjeldsund på fylkesgrensen mellom Nordland og Troms og helt til Finnsnes et godt stykke nord for Bardufoss trener nå 16 000 soldater. De deltar i den norsk-arrangerte øvelsen Cold Response, en vinterøvelse som gjennomføres annethvert år.

Poenget er å trene på krisesituasjoner under krevende vinterforhold. Øvelsen har pågått siden 7. mars. Den er nå inne i sin mest intense periode. Øvelsen varer til 21. mars.

På årets Cold Response deltar soldater fra Belgia, Canada, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Litauen, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, USA, Tyskland og Storbritannia, som tilhører sjø-, land-, luft— og spesialstyrker. I tillegg er NATO som organisasjon involvert.

Når det oppstår «trefninger» får avdelingene som deltar løpende beskjed om hvem som vinner og taper. Like før to fiendtlige styrker støter på hverandre møtes deres respektive «stridsdommere».

De vurderer hvor godt forberedt styrkene er før kampene starter. Forberedelser kan være alt fra utlegging av minefelt, plassering av våpen og utnyttelse av artilleri- og bombekasterild. Etter at angrepet er fullført faller dommen.