17-åringen ble for kort tid siden pågrepet, og i avhør ble han konfrontert med opplysningene, skriver Varden.

Gutten er siktet etter straffelovens incestparagraf, som har en strafferamme på fengsel i fem år, bekrefter politiadvokat Sigrid Dahl.

I avhøret nektet siktede for anklagene.

Det er ikke den yngste gutten eller hans pårørende som har anmeldt forholdet.

Fostermor slo alarm

– Politiet kom til kunnskap om saken etter samtaler med 15-åringens fostermor. Da valgte politiet selv å anmelde saken, sier Sigrid Dahl.

I begynnelsen av mars blir det et dommeravhør av fornærmede. Aldersgrensen for dommeravhør er hevet til 16 år. Derfor vil det være spesielle prosedyrer i retten knyttet til avhøret av den unge gutten.

– Det gjenstår flere avhør før politiet kan danne seg et endelig bilde av hva som har skjedd, sier Dahl. Det skal så langt politiet vet, ikke ha vært benyttet vold. Derfor har det heller ikke vært vurdert å benytte voldtektsbestemmelsen, skriver Varden.