Raset gikk ved 2-tiden natt til torsdag. Politiet har ikke fått meldinger om at noen skal være tatt av raset, melder NRK.

Distriktsvegsjef Paal Fosdal i Statens vegvesen sier til NTB at raset sperrer det ene innløpet til Røneidstunnelen mellom Sogndal og Gaupne, mot Marifjøra.

— Det er et stort ras, med enkeltblokker opp mot 50 kubikkmeter. Her må det tungt utstyr til for å rydde veien, sier Fosdal.

En geolog er på vei for å besiktige området, og ryddingen vil starte så snart det er gitt klarsignal. Fosdal slår likevel fast at det vil være umulig å få veien åpnet i løpet av torsdag.

— I verste fall kan dette ta flere dager, sier han.

Det er ikke omkjøringsveier på stedet. Det arbeides med å sette opp en båtrute mellom Gaupne og Marifjøra, med bussforbindelse videre, ifølge Fosdal. I tillegg er det satt inn en ferje mellom Solvorn og Urnes, men denne har liten kapasitet og få avganger.