De 46 andre som bodde på mottaket, ble evakuert. Ingen av dem ble skadd. Det brant kraftig på stedet, og etterslokkingen foregikk utover formiddagen. Først ved 14-tiden var brannen slukket.

Asylsøkerne ble søndag innkvartert på et hotell på stedet, der Nordreisa kommunes kriseteam tok imot dem.

— Vi har fått rapportert at kommunen har gjort en kjempejobb her, sier fungerende pressetalsmann i Utlendingsdirektoratet, Are Martin Sauren, til NTB.

Det er en driftsoperatør som har ansvar for mottaket, men UDI har utarbeidet regler for hvordan en slik krisesituasjon skal håndteres.

— I morgen vil 30 av asylsøkerne bli flyttet til andre mottak som har kapasitet. De resterende 16 vil bli boende på Storslett mottak i bygninger som ikke er berørt av brannen, sier Sauren.