Det slår Salten tingrett fast. De to ble av Statsadvokaten i Nordland tiltalt for uaktsomt drap. Veritas slo fast at apparatet som brakk sammen var grovt underdimensjonert. De to må også betale til sammen 400.000 kroner i erstatning til foreldrene.

Det var 28. august 2003 at lekeapparatet, der inntil syv barn kunne svinge seg i husker samtidig, brakk sammen på Østbyen skole i Bodø. Lena Markussen Tømmerås fikk tverrliggeren over seg, og døde kort tid senere av skadene. Etter etterforskning og tekniske granskninger tok Statsadvokaten i Nordland ut tiltale mot både produsent og leverandør for uaktsomt drap, og for brudd på produktkontrolloven. Dommen på seks måneders fengsel er i samsvar med aktors påstand.