Juryen i Borgarting lagmannsrett fant at seks voldtekter ikke var bevist godt nok og svarte dermed nei på skyldsspørsmålet. Juryen svarte opprinnelig ja på skyldspørsmålet for seks voldtekter og ett voldtektsforsøk i den omfattende tiltalen.

Men en av kjennelsene for voldtekt ble satt til side av de tre juridiske dommerne fordi de mente det var feil.

Fikk 15 år i tingretten

Det er dermed en juridisk thriller som har utspilt seg i lagmannsretten i Oslo de siste dagene. Mens den 36 år gamle basketballtreneren i Oslo tingrett i januar ble dømt til 15 års fengsel for langvarige og systematiske voldtekter mot 12 kvinner, har juryen nå svart nei på mer enn halvparten av de mange tiltalepunktene. Oslo tingrett mente at overgrepene var så omfattende og grove at dommen der lød på to år mer enn aktors påstand på 13 år.

At juryen valgte å frifinne på mange av tiltalepunktene for voldtekt, har vært tungt å godta for kvinnene som har slitt med store problemer i årevis etter overgrepene.

— Et stort sjokk

- Dette var overraskende. For mange av de fornærmede har det vært et stort sjokk å høre at juryen svarte nei på mange av tiltalepunktene, sier bistandsadvokat Trine Rjukan.

Saken fortsetter under annonsen.

P1010743.JPG
Håkon Letvik

— Det har vært en våken og oppmerksom jury som har fulgt godt med. Og de har også stilt spørsmål underveis. Det viser at vi har hatt en rettferdig rettergang. Og juryen og de juridiske dommere har vært enige. Og min klient er fornøyd med å bli trodd på disse tiltalepunktene, sier forsvarer Johnny Veum.Basketballtreneren har hele tiden nektet for de mange anklagene om voldtekt. Han har forklart at det var seksuell kontakt, men at det var frivillig.

De mange kvinnene har fortalt at tillitsforholdet mellom dem og treneren ble utnyttet og grovt misbrukt. Kvinnene forklarte at den kraftige mannen hadde utnyttet ulike sosiale situasjoner og gode og tillitsfulle forhold til å voldta dem.

- Arrogant drittsekk

— Jeg har nok vært en arrogant drittsekk, forklarte mannen, men hevdet at all sex har vært frivillig.

Aktor, statsadvokat Carl Graff Hartmann, la i sin prosedyre vekt på at voldtekt er et betydelig samfunnsproblem.

— Det er i denne saken snakk om overgrep begått ved misbruk av tillitsforhold, noe som er viktig å ta hensyn til ved straffutålingen. Voldtektene er begått i det private rom, noe som er vanskelig å avdekke. Og det typiske er at slike forbrytelser sjelden blir anmeldt. Det er derfor viktig å vise at dette er straffbare handlinger det reageres strengt mot. Svært ofte er det overfallsvoldtekter som omtales i media og får oppslag. Selv om disse forekommer langt sjeldnere enn overgrep i et private rom, overgrep fra noen som fornærmede kjenner, sa statsadvokaten.

Utnyttelse

Han la vekt på at retten i skjerpende retning må ta hensyn til at overgrepene skjedde ved utnyttelse av tillitsforhold. Han la også vekt på at voldtektene skjedde på en måte som gjorde at kvinnene ikke hadde noen mulighet til å komme seg unna, ved at den kraftige mannen ved grep og sin kroppsvekt holdt kvinnene fast.

Bistandsadvokatene uttalte etter dommen i tingretten at kvinnene var glad for å bli trodd. Men nå er situasjonen annerledes, og mange av de 12 kvinnene er i sjokk og ser det som et nytt overgrep at deres detaljerte forklaringer ikke er blitt trodd i lagmannsretten.

Rettssaken fortsetter med forsvarernes prosedyrer.


LES OGSÅ:

De to forsvarerne Johnny Veum (t.h.) og Bendik Eckbo mente det ikke kunne bevises at deres klient var skyldig i voldtekt. Og juryen var enig i at bevisene ikke var sterke nok i mer enn halvparten av tiltalepunktene.
Håkon Letvik