• Svakt* Puslete * Ullent* MislykketSlik karakteriserer forskerne innholdet i stortingsmelding 27 om opplæring i kriminalomsorgen, som ble presentert av utdannings— og forskningsminister Kristin Clemet i april i år. - Regjeringen tar ikke konsekvensen av den forskning den selv har bestilt, og som den selv siterer i stortingsmeldingen. Dette gjelder spesielt oppfølging etter soning. Det er svært skuffende, sier professor Terje Manger ved Universitetet i Bergen.Manger er professor i pedagogisk psykologi og har ledet Oppfølgingsgruppen for evaluering av fengselsundervisningen. Han får støtte av tre andre forskere, som også har vært involvert i evaluering av norsk kriminalomsorg.

Ikke på rett kjøl.

— Uten skikkelig oppfølging etter soning, er sjansen for å få folk på rett kjøl etter fengsel 1 til 100. Og da er jeg snill, sier Oddbjørn Ingebrigtsen, førstelektor i sosiologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.I norske fengsler er det liten eller ingen planlegging av tiden etter soning. Overgangen til friheten er derfor ofte brutal.- De kommer fra en institusjon der man ikke er selvstyrt og i liten grad ansvarlig for dagen sin. Så blir de kastet ut i en ustrukturert hverdag med alt ansvar selv. Selvsagt er det mange som ikke greier den overgangen, sier professor Einar M. Skaalvik ved NTNU i Trondheim.

Må mestre livet.

Forskerne mener det er for sterkt fokus på utdanning under soning og for lite vekt på å lære innsatte å mestre livet sitt, og gi dem tro på at de faktisk kan greie seg selv. De mener også at samarbeidet mellom andre offentlige etater er elendig og at ansvarsfordelingen er uklar.- En del av disse problemene anerkjennes i stortingsmeldingen, men departementet foreslår ingen konkrete tiltak for å bøte på det, sier Skaalvik. De peker på manglende hjelp til å skaffe fangene skikkelig bolig, jobb eller skolegang og få tilbud om avrusning.- Det nytter ikke å utstyre dem med et kurs eller to, hvis de bare har sitt gamle nettverk når de kommer ut igjen, sier Ingebrigtsen.Forskerne mener det er dype ideologiske motsetninger, og mer eller mindre åpne maktkamper mellom profesjonene som har med kriminalomsorgen å gjøre.- Det er dessuten til dels betydelig sprik mellom ulike departementer når det gjelder hva som anses som riktig/galt, smart/tåpelig og god/dårlig prioritering. Dette dreier seg derfor om mye mer enn å hjelpe straffedømte til et bedre liv etter soning. Dette får også store praktiske konsekvenser for innsatte, sier høyskole- dosent Karl Hellemsvik.Saksordfører for stortingsmeldingen, Lena Jensen (sv), sier seg enig med forskerne i at meldingen på mange måter er lite konkret.- Målet i meldingen er godt og viktig, men vi mener blant annet det er helt urealistisk å gjennomføre disse planene uten at det bevilges mer penger, sier hun.