— Som forvaltningsmyndighet har Norsk Polarinstitutt nå levert anmeldelse mot ekspedisjonslederen for Berserks ekspedisjon til Antarktis. Anmeldelsen gjelder brudd på meldeplikten og manglende forsikring, skriver Norsk Polarinstitutt (NPI) i en pressemelding.

Besetningsmedlem Samuel Massie (18) blir ikke anmeldt.

Polarinstituttet har tidligere sagt at Berserk-kapteinen brøt norsk lov fordi han ikke hadde den rette tillatelsen til å seile i havområdene sør for 60. breddegrad.

Det er NPI som håndhever bestemmelsene om ferdsel i polare strøk.

Fordekket på Sea Shepards skip var dekket av is etter det harde været da man fant redningsflåten fra «Berserk». FOTO: BARBRA VEIGA/SEA SHEPARD

Levert statsadvokaten

Polarinstituttet understreker at forholdene som anmeldes er uavhengige av den tragiske ulykken med båten, og gjelder kun brudd på «Forskrift om vern av miljøet i Antarktis».

Saken fortsetter under annonsen.

— Men på grunn av tillegginformasjon vi besitter, fant vi det riktig å nevne forhold som er knyttet til mulige brudd på forurensingsloven og aktivitet i verneområder. Myndigheter på New Zealand har rapportet om dette og fremsatt ønske overfor Norge at dette nevnes. Men vi har mye mindre informasjon og dokumentasjon rundt dette, sier Norsk Polarinstitutts direktør, Jan-Gunnar Winther.

Han påpeker at instituttet aldri tidligere har opplevd lovbrudd knyttet til antarktisforskriften.

Anmeldelsen av Andhøy er nå levert til Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

- Som forventet

— Anmeldelsen var som ventet, sier Jarle Andhøys talsperson, advokat Nils Jørgen Vordahl, til Aftenposten.no kort tid etter avgjørelsen fra Polarinstituttet har blitt kjent.

Han har da ennå ikke mottatt anmeldelsen, og understreker at derfor ikke kan uttale seg i detalj om innholdet.

- Jeg har ikke rukket å snakke med Andhøy etter at dette ble kjent, men han holdt det for sannsynlig at han ville bli anmeldt. Det som var viktig for ham i forhold til anmeldelsen var at han står som ansvarlig, og ikke Massie. Han føler at dette har vært en stor nok påkjenning for ham allerede, sier advokaten.

— Andhøy tar den kritikk som måtte komme. Men det må være en berettighet kritikk, sier Urdahl, og fortsetter:

— Det er ikke slik at Andhøy tar lett på anmeldelsen, men denne saken dreier seg om at tre menneskeliv har gått tapt. Da blir dette av underordnet betydning.

Jarle Andhøy (33) og Samuel Massie (18) etter ankomsten til Christchurch. FOTO: KATRINE ZIESLER
Katrine Ziesler

Uheldig samtidighet

— Vi ser at det har vært uttrykt fra publikum at Polarinstituttet fremstår veldig formelle når vi vurderer et rettslig oppgjør på dette tidspunktet. Vi ser at det er en samtidighet nært opp til ulykken, som er beklagelig og den kan fremstå som uheldig når man ikke forstår bakteppet, sier Winther og forklarer:

— Da vi ble kjent med ekspedisjonen og det ikke forelå meldinger, forsøkte vi gjennom alle kanaler og gjentatte ganger å informere Andhøy om meldeplikten. Men det er ikke noe lovbrudd før man krysser 60 grader sør. Vi ble kjent med et mulig lovbrudd først for litt over to uker siden. Så ikke lenge etterpå var vi oppe i en ulykkessituasjon. Vi prioriterte ikke å se på formaliteter i den tiden søk- og redningssituasjonen pågikk.

- Vil dere gi med denne annmeldelsen gi noen signaler eller statuere et eksempel?

— Nei, det dreier seg ikke om noen statuering, vi har kun vurdert Berserk-ekspedisjonen opp mot gjeldende norsk lov. Vi overlater til politiet å avgjøre en eventuell straffeutmåling, sier han.

Fått kritikk

Andhøy og ekspedisjonsmedlem Samuel Massie er fortsatt i New Zealand. De ønsker å reise hjem så snart det lar seg gjøre, men blir i landet for å kunne gi myndighetene all nødvendig informasjon.

- De tar sikte på å dra så raskt som mulig, sa Andhøys talsmann, advokat Nils Jørgen Vordahl, til Aftenposten.no tirsdag.

Tre øvrige besetningsmedlemmer antas omkommet etter at det ble sendt ut nødsignal fra Berserk tirsdag 22. februar. Seilbåten er ikke funnet, og Andhøy har fått kritikk fra mange hold for å ha operert uforsvarlig og uten tillatelse fra polarmyndighetene.

- At vi var overlastet er helt feil. All den tunge lasten hadde vi med oss på isen, så båten var perfekt balansert, sa «Berserk»-kapteinen da Aftenposten.no møtte ham på New Zealand.

Tidlig tirsdag morgen for halvannen uke siden ble seilbåtens nødpeilesender utløst, og siden har ingen sett «Berserk» eller de tre savnede om bord. FOTO: JARLE ANDHØY
Jarle Andhøy
Jarle Andhøy anmeldes av Polarinstituttet.