— La oss se den ubehagelige sannheten i øynene: Modellen for utvikling vi er vant til har vært fruktbar for noen få, men feilslått for de mange. En vei til velstand som raserer miljøet og lar flertallet av menneskeheten stå igjen i fattigdom vil snart vise seg å være en blindvei for alle, sa Annan under åpningen av verdenstoppmøtets siste del mandag.Vi må reise fra Johannesburg med en samlet vilje til å gjøre slutt på global apartheid, sa Sør-Afrikas president Thabo Mbeki.- Verdenstoppmøtet må være jordmoren som sikrer at barnet som ble unnfanget i Rio kommer trygt til verden. Og vi må alle reise herfra med klar vilje til å sette våre løfter ut i livet, sa Mbeki til de over 100 stats- og regjeringssjefene som har møtt fr am til sluttdelen av FN-toppmøtet.

Flammende

Venezuelas president Hugo Chavez, som snakket på vegne av utviklingslandene, var langt mindre diplomatisk. I en flammende tale med mange referanser til Sør-Amerikas frigjøringshelt Simon Bolivar, ga han den rike verden og den nyliberalistiske utviklingsmodellen skylden for miljøødeleggelser og økt fattigdomskløft.- De som vil ha en bærekraftig utvikling for de mange, må reise seg mot elitene. Det er ikke bærekraftig å fortsette med den umenneskelige utviklingsmodellen som i dag ødelegger verden. Den må fjernes, tordnet den kontroversielle presidenten, som helt avviste idéene om et frivillig solidaritetsfond.- Det vi må ha, er et obligatorisk humanitært fond der landene tvinges til å betale inn for eksempel 10 prosent av sine militærutgifter, sa Chavez.

Frihandel

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen, som talte på vegne av EU, var ikke fullt så retorisk og flammende. Bærekraftig utvikling for de mange sikres best gjennom frihandel og økt markedsadgang for utviklingslandene, samtidig som u-landene selv respekterer demokrati og menneskerettigheter, sa han, og ba samtidig industrilandene om å øke sin utviklingsbistand.- Men dersom vi ikke samtidig øker innsatsen for å verne miljøet, vil alt annet være bortkastet, sa Fogh Rasmussen.