Politisk ledelse i Justisdepartementet spurte i fjor sommer sitt embetsverk om det var mulig å instruere politiet i en enkeltsak til å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted for en utlending som ansees som en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Det viser dokumenter fra den interne saksbehandlingen, skrev VG torsdag.

Embetsverket svarte nei på spørsmålet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) blir av VG spurt om dette spørsmålet ikke viser at dette nettopp var myntet på en enkeltperson eller en enkeltsak.

Generelt spørsmål

— Den konklusjonen er jo helt snudd på hodet. Dette spørsmålet er jo også generelt. Det står ikke noe om at dette er knyttet til noen bestemt person, men det er åpenbart at vi visste at det ikke var mange som hadde den typen utvisningsvedtak som nå behandles i retten. Som det også fremgår av dokumentene er det altså flere personer som rammes av denne generelle instruksen, sier Anundsen til avisen.

Han har også tidligere avvist at instruksen var laget med tanke på Krekar.

Kilder med inngående kjennskap til prosessen opplyser ifølge VG at juristene i departementets lovavdeling var klare overfor politisk ledelse på at selv om en instruks ble laget spesifikt for Krekar-saken, måtte den være generell.

LES OGSÅ: