Apotekene kommer best ut når den blir sammenlignet med helsekostbransjen, leger og legemiddelindustrien.Et representativ utvalg på 1000 personer gir klart uttrykk for at tilliten til apotekene er høyest. En av fire oppgir å ha svært stor tillit til bransjen.Til sammenligning er skepsisen noe større når det gjelder leger. Her oppgir kun en av ti å ha svært stor tillit hos publikum.Legemiddelindustrien scorer fem prosentpoeng, mens kun to av hundre personer oppgir at de har svært stor tillit til helsekostbransjen.

— God service

TNS Gallup har utført spørreundersøkelsen på oppdrag for Norges Apotekerforening.- Folk har tillit til apoteket fordi de yter god service og gir tid til råd og veiledning. Vi stiller ikke diagnose, men vi er en faggruppe som kan gi viktige råd, sier administrerende direktør i Norges Apotekerforening (NAF), Kai Finsnes.NAF understreker at det er pasientens lege som er ansvarlig for pasientens legemiddelbruk. Apotekets rolle er å bidra til riktig legemiddelbruk.

Scorer høyt

Mange pasienter har behov for råd og veiledning gjennom hele behandlingsforløpet. Det kan oppleves at apoteket er mer tilgjengelig enn legen som følge av lange ventetider og korte telefontider hos fastlegen, tror Finsnes.- Det kan også være vanskelig for leger å holde den fullstendige oversikten over medisinbruk dersom pasienten stadig bytter lege, noe som forsterker viktigheten av at apoteket kan tilby samlede gjennomganger av legemiddelbruken, sier Finsnes.Undersøkelsen viser at 90 prosent i større eller mindre grad, har tillit til apotekene. 81 prosent oppgir det samme i forhold legene. Tilsvarende prosenttall for legemiddelindustrien er 57 og helsekostbransjen 34, ifølge TNS Gallup.

Apoteket gir nødvendig hjelp, mener folk.
SCANPIX