Det var tidligere i sommer at Kolberg kom med det omstridte utspillet om å «flå de rikeste». Statsminister Jens Stoltenberg ga før han tok ferie klar beskjed om at Kolbergs skatteskjerping overfor de rikeste ikke er aktuelt. Men istedenfor å følge statsministeren, er alle de 15 Ap-fylkeslederne som Dagsavisen har snakket med enige med Martin Kolberg. Alle går inn for hardere skatt på de største inntektene og formuene.

– Min holdning er at de som tjener aller mest, og har størst formuer, uten problemer kan betale mer skatt enn de gjør i dag, sier fylkesleder Reidar Åsgård i Hedmark til avisen.

Selv om regjeringen allerede har økt skattene på toppen, både på aksjeutbytte og formue, mener fylkeslederne altså at det er rom for å stramme skatteskruen enda mer.