Ampert.Det ble uvanlig ampert og høy temperatur da ankesaken mot Hallvard Flatland startet i Borgarting lagmannsrett i går. Insinuasjonene haglet fra begge sider av skranken, og foreløpig ser det ut til at de syv dommerne må forholde seg til hestehandel både reelt og i overført betydning.Atle Hamre ble dømt til fem års fengsel for utpressing av Sandefjord-rederen Thor Christensen. Nå spiller han en helt sentral rolle i ankesaken mot Flatland. Hvilke nye opplysninger han skal ha gitt til Økokrim, får retten først vite torsdag. Da er hele dagen satt av til Hamres forklaring.Forsvarer Erling O. Lyngtveit mer enn antydet at Økokrim lokket med permisjoner og bedre soningsforhold for at Hamre skulle gi nye forklaringer, noe som ble sterkt avvist av aktor Geir Kavli. Men forsvareren hadde mer på hjertet:— Tidlig i vår fikk vi vite at Økokrim var aktive overfor Hamre. Vi har grunn til å tro at det har vært flere møter med Hamre i fengselet uten at dette er blitt nedfelt i noen form for politirapporter. Kun én rapport har vi mottatt. Den ble skrevet forrige søndag, to dager for saken opprinnelig skulle ha startet i lagmannsretten, sa Lyngtveit.

Skjulte informasjon

Advokat Lyngtveit var drepende i sin karakteristikk av Økokrims opptreden i forbindelse med et rettslig avhør av hesteeieren Øivin Nydal i Bergen mandag 30. august i år:- Tre dager tidligere hadde etterforskerne avhørt Hamre uten at jeg som forsvarer for Flatland ble meddelt dette. Økokrim holdt informasjon skjult for meg. Jeg føler meg ført bak lyset ved en slik fremgangsmåte, og jeg liker ikke det jeg hører om forholdet mellom Hamre og Økokrim, tordnet Lyngtveit. Også Flatland var frempå: - Jeg skjønner ingen ting. I tingretten fremstilte aktor Hamre nærmest som en løgner. Nå er han Økokrims sannhetsvitne. Merkelige greier.Aktor avviste påstandene om urent trav og fortalte at det var helt bevisst at Lyngtveit ikke fikk avhøret av Hamre under rettsmøtet i Bergen.- Vi mente det var fare for spredning av opplysningene fordi vi visste at Nydal og Flatland hadde møter for å koordinere forklaringene sine, sa aktor Kavli.Flatland:- Det er helt ukjent for meg!

Hvitvasking

TV-kjendis Flatland er tiltalt for hvitvasking av 520 000 US dollar som ble satt inn på kontoen hans i en bank i Monaco av hesteeier Nydal. Hesteeieren trodde at kontoen tilhørte Atle Hamre. Økokrim på sin side mener at Flatland burde ha visst at overføringen var en konstruksjon fra Hamres side for å hvitvaske utbytte fra utpressingen av skipsreder Christensen og at han derfor må dømmes for medvirkning til hvitvasking. Subsidiært mener Økokrim at han må dømmes for falsk forklaring ved at han nektet ethvert kjennskap til Monaco-kontoen i politiavhør.

<b>Harde tak. </b>Det ble harde tak mellom Hallvard Flatland og hans forsvarere Erling O. Lyngtveit og Pål M. Andreassen (nærmest) på den ene siden og aktor Geir Kavli på den andre da ankesaken startet i går. I midten lagmann Sveinung Koslung.
ARNE ROAR LUND