Straffen er seks måneder strengere enn da saken var oppe til behandling i Nedre Romerike tingrett i desember i fjor.

Dommen beskriver et forhold som var voldelig helt fra starten. I 2010 reiste paret sammen til Göteborg, og det er her de to voldtektene og noe av volden fant sted. I tillegg lister tiltalen opp en rekke tilfeller av vold og trusler, som mannen ble dømt for i tingretten, og som ikke ble anket.

I tillegg til fengselsstraffen, er mannen dømt til å betale 225.000 kroner i oppreisning til den jevnaldrende kvinnen. Han må også betale 15.000 kroner i oppreisning til moren sin.

Derimot slipper han å betale erstatning på 50.000 kroner til moren, slik tingretten påla ham. Dommen omfatter vold og trusler mot moren.