Retten har funnet det bevist at den 37 år gamle mannen i perioden 1995 til 2003 forgrep seg seksuelt på syv jenter, deriblant sin egen datter. Flere av jentene var under ti år da overgrepene skjedde.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at de fornærmede var svært unge og har blitt utsatt for meget betydelige krenkelser som trolig vil sette varige spor. Det er også lagt vekt på at mannen skaffet seg de seksuelle tjenestene ved å tilby penger, dermed ble barna innviet i en form for prostitusjon.

Forvaringsdommen har en minstetid på fire år. Mannen er også dømt til å betale til sammen 570.000 kroner i oppreisning til de fornærmede.