Det skriver Rana Blad.

Polarsirkelen Golf har en fem års kamp bak seg og leder i golfklubben Espen Haaland er lettet.

— Det var på tide. Vi er veldig, veldig glade for vedtaket. Nå kan vi sette strek over saken og se fremover, sier han ifølge avisen.

Mange slag

Men det har altså vært mange slag før saken endte på fylkesmanns bord for endelig avgjørelse. I sommer var det kun én eneste stemmes overvekt som fikk kommunestyret til å vedta den kontroversielle reguleringsplanen for golfbanen.

I golfklubben håpet man at dette var siste runde, og at de i løpet av høsten kunne starte den virkelige planleggingen av banen.

Men Rana Bondelag klaget inn saken for fylkesmannen med den begrunnelse at banen ville ha negativ betydning for landbruket på Alteren.

Kan ikke påklages

Fylkesmannen kunne ikke se at vedtaket som kommunestyret har gjort er i strid med plan- og bygningsloven, og finner ut fra dette at det ikke er grunnlag for å foreta noen endring av det vedtaket kommunestyret gjorde i fjor - selv om han forstår noen av bondelagets argumenter. Avgjørelsen kan ikke påklages videre.

Det betyr i klartekst at golfklubben nå kan leie området videre og dermed for alvor kan gå i gang med å etablere en permanent golfbane.

Espen Haaland håper at en midlertidig nihullsbane kan bli etablert i løpet av 2007-sesongen.